Ascento news / AG Ascento - AG Employee Benefits
hans-de-cuyper-ascento

Gepubliceerd op 31/10/2018

DELEN

Ascento news in een oogopslag

AG Ascento is de eindeloopbaandienst van AG Employee Benefits die kan worden aangeboden aan de aangeslotenen van een groepsverzekering.


Naast tal van andere diensten helpt AG Ascento gepensioneerden om hun groepsverzekeringskapitaal verder te laten renderen.

Ze krijgen ook tips en informatie op het ogenblik dat ze met pensioen gaan, en meer uitleg over de mogelijkheden op het vlak van kapitaalsoverdracht.

Twee keer per jaar informeert Ascento news hen over het beheer van hun contracten, over de financiële actualiteit en krijgen ze juridisch en fiscaal advies.

Zo kwam in de juni-editie van Ascento news bijvoorbeeld de digitale transformatie aan bod. Net als de industriële revolutie heeft ze een impact op ondernemingen, werknemers en klanten. Ze maakt deel uit van ons dagelijks leven en zal ongetwijfeld nog verder evolueren. Onze CEO Hans De Cuyper gaf ons hierover zijn standpunt.

In juni hadden we het ook over de hervorming van het erfrecht die op 1 september van kracht werd. Het doel van die hervorming was het wettelijke kader rond erfenissen aan te passen aan de evolutie van de maatschappij en de nieuwe gezinssituaties. En die wijziging kan uiteraard gevolgen hebben voor gepensioneerden en hen ertoe kan aanzetten om bepaalde keuzes te maken rond hun vermogen.

Een ander thema dat aan bod kwam, was de evolutie van de private website AG Ascento. AG Employee Benefits ontwikkelde deze site speciaal voor de AG Ascento-aangeslotenen. Ze vinden er meer personaliseerde informatie over hun contracten.

Ook voor u als werkgever is het interessant om te weten welke diensten op maat AG Ascento te bieden heeft voor uw personeelsleden die het einde van hun loopbaan bereiken. Klik hier voor meer informatie.

En lees HIER onze Ascento news van juni.

Voor meer info kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon bij AG Employee Benefits.