Werknemer arbeidsongeschikt? Wat moet u doen? - AG Employee Benefits
•	Werkgever neemt de juiste stappen bij arbeidsongeschiktheid van werknemer

Gepubliceerd op 28/11/2019

DELEN

Arbeidsongeschiktheid: weet u wat u moet doen?

 

We trappen ongetwijfeld een open deur in: nooit waren er meer werknemers langdurig afwezig op het werk dan nu. Maar weet u ook wat u bij arbeidsongeschiktheid moet doen? Tijd voor een handig overzicht.

Op 100 werknemers zijn er elke werkdag 7 afwezig op de werkvloer, waarvan 5 langer dan een maand1. Onthutsende cijfers. Toch weten heel wat werkgevers niet goed hoe ze een werknemer in arbeidsongeschiktheid of invaliditeit moeten opvangen of helpen. Een uitgebreid employee benefits-plan helpt uw werknemer terug gezond aan het werk.


 

Activeer bij arbeidsongeschiktheid meteen de verzekering gewaarborgd inkomen


De eerste maand arbeidsongeschiktheid betaalt u het loon van uw werknemer gewoon door. Vanaf de tweede maand bent u uw werknemer niet langer loon verschuldigd en krijgt hij via de sociale zekerheid een wettelijke uitkering van 60% van zijn brutoloon, met een maandelijks brutosalarisplafond van 3705 euro. Met een verzekering gewaarborgd inkomen vult u deze beperkte uitkering aan.

Hebt u Income Care, de verzekering gewaarborgd inkomen van AG? Dan kan de financiële bescherming op 2 manieren geactiveerd worden:

Uw werknemer kan dit zelf doen via My Global Benefits
U kan als werkgever aangifte doen van de arbeidsongeschiktheid. Bezorg ons de schademelding en het medisch getuigschrift via mail.

Een groot deel van de langdurig afwezigen op de werkvloer is te wijten aan stressgerelateerde aandoeningen zoals een burn-out. Wist u dat de verzekering gewaarborgd inkomen Income Care bij dergelijke langdurige afwezigheden een begeleiding op maat voorziet, en dat zonder meerkosten?

 
Ontdek Return To Work

 

 

De collectieve hospitalisatieverzekering blijft doorlopen bij arbeidsongeschiktheid


Een goede hospitalisatieverzekering bij invaliditeit is erg belangrijk. De kosten uit eigen zak voor medische behandelingen en supplementen lopen in het eerste jaar immers gemiddeld op tot 1500 euro2.

Als u een hospitalisatieverzekering Hospicare Flexible hebt afgesloten voor uw werknemers, dan hebben zij niets te vrezen. Uw werknemer blijft tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid aangesloten aan het plan, waardoor hij ook blijft genieten van de waarborgen.

 

Wat met het aanvullend pensioen en de overlijdensdekking?


Als u uw werknemer door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit niet langer loon verschuldigd bent, stoppen ook de stortingen in de groepsverzekering en dus ook de voordelen ervan. Dit betekent dat de opbouw van het aanvullend pensioen stopt, en de overlijdensdekking vervalt.

Met een verzekering premievrijstelling kan uw werknemer op beide oren slapen. Deze neemt de financiering van de groepsverzekering over, mét behoud van dezelfde waarborgen qua aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking.


Hebt u nog vragen, of wenst u extra advies over ons Employee Benefits-aanbod?

Contacteer ons

 

 

 

1 Securex (2019) Absenteïsme in 2018
2  MLOZ (2019) studie invaliditeit