Portability gevolg - AG Employee Benefits

Gepubliceerd op 31/10/2018

DELEN

Portability-richtlijn (vervolg)

In juni bespraken we de impact van de omzetting van deze richtlijn in Belgisch recht. In deze editie gaan we dieper in op de gevolgen van deze wijziging voor uw aanvullende pensioentoezegging.

​​
De wet van 27 juni 2018 zet deze richtlijn om in Belgisch recht. Belangrijk is dat de wacht- en drempelperiode worden afgeschaft vanaf 1 januari 2019. Dit betekent dat vanaf die datum:

  • werknemers die in dienst treden, onmiddellijk zijn aangesloten en bijvoorbeeld niet meer moeten wachten tot ze 25 jaar zijn.
  • de verworven rechten worden opgebouwd vanaf de aansluiting.
    Als het bedrag van de verworven reserves op de datum van de uittreding echter lager is dan of gelijk is aan 150 euro, stelt de wet dat de aangeslotene niet kan kiezen wat er gebeurt met zijn verworven reserves, tenzij anders bepaald door het pensioenreglement. Deze blijven bij de pensioeninstelling in de groepsverzekering van de vorige werkgever.
    In de praktijk krijgt, zoals beschreven in uw pensioenreglement bij AG Insurance, iedere aangeslotene bij uittreding dezelfde mogelijkheden om te kiezen wat er gebeurt met zijn verworven reserves, ongeacht het bedrag.
  • werknemers die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2019 en die volgens de oude wetgeving nog niet voldeden aan de voorwaarden omtrent aansluiting en/of opbouw van aanvullende pensioenrechten, worden aangesloten en/of bouwen rechten op (vanaf de aansluitingsdatum) vanaf 1 januari 2019.

U vindt hierover meer informatie in de bijlage die we vanaf eind 2018 toevoegen aan uw pensioenreglement.

U kunt met al uw vragen uiteraard altijd terecht bij uw vertrouwde contactpersoon.