Hoe uw minimumreserve als werkgever goed te financieren? - AG Employee Benefits
pijlers

Gepubliceerd op 12/03/2018

DELEN

Is uw minimumreserve goed gefinancierd?


De reserves die u als werkgever voor uw werknemers opbouwt bij een verzekeraar moeten een bepaald minimumniveau bereiken. Om u te helpen te voldoen aan die verplichting van de WAP, informeert AG Employee Benefits u binnenkort elke maand over de financieringssituatie van uw minimumreserves.

We geven u duidelijke en gedetailleerde informatie aan de hand van een
nieuw document ‘Situatie minimumfinanciering’. U krijgt dit document samen met de premieborderellen.

Binnenkort laat AG Insurance u elke maand weten of de minimale reserves toereikend zijn, dan wel of er sprake is van onderfinanciering.

In geval van onderfinanciering vragen we een bijkomende premie te storten via de gebruikelijke betalingsaanvraag om het tekort aan te zuiveren.

Alle klanten met de producten Classical Life of Pension4Life krijgen vooraf een brief over deze verandering in de facturatie.

Wil u hierover meer weten? Check dan onze website.

Hebt u nog andere vragen over de invoering van deze maatregel? Neem dan zeker contact op met uw beheerteam of contactpersoon bij AG Employee Benefits.