100 jaar groepsverzekering in België - AG Employee Benefits
100 jaar groepsverzekering in België

Gepubliceerd op 25/06/2019

DELEN

100 jaar groepsverzekering in België

 

Dit jaar bestaat de groepsverzekering in België 100 jaar. Sinds het begin is AG Insurance altijd een pionier geweest in de sector. Hieronder vindt u enkele sleutelmomenten uit deze geschiedenis.

 
1919

In 1919 brengt AG Vie, naar het voorbeeld van het Amerikaanse Equitable Life, als eerste verzekeraar van het land een groepsverzekering voor werknemers op de markt.

1920

Het wettelijk pensioen maakt zijn intrede in de jaren 20. Het werd dus pas na de groepsverzekering ingevoerd. Wat we de 'tweede pijler' voor werknemers noemen, is eigenlijk de eerste pijler die werd uitgebouwd.

1930

In 1930 vraagt AG Insurance een striktere controle op de verzekeringsmaatschappijen om de aangeslotenen meer te beschermen. 'Trust in Expertise' kennis en vertrouwen waren toen al de twee belangrijkste waarden van AG.

1960

In de jaren 60 weet AG Insurance stand te houden nadat de markt werd opengesteld voor buitenlandse verzekeraars.

1990

In 1990 bepaalt het Barber-arrest dat de voordelen van een groepsverzekering hetzelfde moeten zijn voor vrouwen en mannen.

1990

In de jaren 90 maken de stelsels van het type vaste bijdragen (DC) hun intrede. Door de vergrijzing van de bevolking en de dalende rente wordt dit type plan steeds populairder.

1993

In 1993 stelt AG Insurance zijn eerste groepsverzekering in tak 23 voor. Deze nieuwe opportuniteit biedt de sector meer mogelijkheden om zijn aanbod te diversifiëren.

2003

In 2003 treedt de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) in werking. Deze wet legt verzekeringsmaatschappijen en werkgevers verplichtingen op met betrekking tot het aanvullend pensioen van de tweede pijler voor loontrekkenden.

2004

In 2004 wordt het gewaarborgd minimumrendement ten laste van de werkgever ingevoerd en vastgelegd in de WAP. Later, in 2016, wordt het gewaarborgde minimumrendement variabel met een gewaarborgd minimum van 1,75%. AG brengt vervolgens tak 23-producten op de markt zoals Cash Balance.

2009

AG Insurance investeert in duurzame projecten. Zo draagt AG in 2009 bijvoorbeeld bij tot het project 'Scholen van Morgen'. Een initiatief om 182 scholen in Vlaanderen te bouwen of te renoveren. Dankzij dit partnerschap is de cirkel rond, en staat AG klaar voor zowel kinderen als gepensioneerden.

2013

In 2013 communiceert AG niet alleen het rendement van het voorbije jaar, maar voor het eerst ook het totale netto minimumrendement voor de komende twee jaar. Rendementen die we vandaag nog steeds meedelen.

2015

Sinds 1 januari 2015 kunnen geen nieuwe pensioenplannen meer worden aangevraagd op basis van een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekering zijn weggewerkt.

2016

In 2016 lanceert AG de digitale tool My Global Benefits. Dit beveiligde onlineplatform biedt een overzicht van de pensioen- en gezondheidszorgverzekeringen die werknemers via hun werkgever genieten.

2016

In 2016 lanceerde de regering haar nieuwe portaalsite Mypension.be. Op dit platform vindt u alle informatie over het wettelijk en aanvullend pensioen in België. Vanaf 2017 kunnen de Belgen een schatting maken van hun toekomstig pensioen dankzij Mypension.be.

2019

De Portability richtlijn is van kracht vanaf 1/1/2019. Het doel is om mogelijke belemmeringen op het verwerven en behouden van aanvullende pensioenrechten weg te werken.

2019

Start van een nieuwe eeuw groepsverzekeringen bij AG Employee Benefits: Heidi Delobelle neemt de fakkel over als Managing Director.

 

Al 100 jaar is AG Insurance een pionier in zijn sector. We starten de tweede eeuw in de geschiedenis van de groepsverzekering in België dan ook met veel ambitie. Ontdek de toekomstvisie voor AG Employee Benefits & Health Care in het interview met onze nieuwe Managing Director Heidi Delobelle.​