Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
heidi-delobelle

Gepubliceerd op 25/06/2019

DELEN

Heidi Delobelle: nieuwe managing director EB/HC


Naar aanleiding van haar benoeming tot Managing Director hadden we onlangs een ontmoeting met Heidi Delobelle. We vroegen haar wat de grote lijnen zijn van de strategie van AG Employee Benefits & Health Care in de toekomst.


Heidi Delobelle stelt zichzelf in dit filmpje voor:

Vimeo settings

Youtube settings

 

Wat is de belangrijkste boodschap voor onze klanten?

Het werk van de afgelopen jaren is een heel solide basis voor onze klanten. Wij willen voortbouwen op wat er al verwezenlijkt is en hierin nog verder gaan. Trouwens, het feit dat AG Employee Benefits al 100 jaar bestaat, bewijst dat we in staat zijn om een langetermijnvisie te combineren met voorzichtige investeringen. Alle garanties die we in het verleden hebben gegeven, zijn gedekt. We beheren onze activiteiten als een goede huisvader. Dat geeft ons een zekere gemoedsrust en de mogelijkheid om ons te focussen op de toekomst.


Wat is de visie van AG Employee Benefits over groepsverzekeringen?

We stellen vast dat werkgevers nog altijd de voorkeur geven aan zekerheid. Zelfs in een lagerenteomgeving verwachten de meeste werkgevers dat de verzekeraar de WAP-garantie dekt en daarom kiezen ze voor tak 21. Sinds enkele jaren delen we al twee jaar op voorhand de minimumrendementen mee om onze klanten gerust te stellen. We willen de werkgever helpen om deze WAP-rendementsgarantie af te dekken.


Blijven groepsverzekeringen aantrekkelijk?

Als we zien met welke financieringsproblemen de eerste pijler te maken heeft, is het duidelijk dat de tweede pijler zal blijven bestaan, maar waarschijnlijk wel zal evolueren. We moeten de aangeslotenen meer bewust maken van de realiteit van hun wettelijk pensioen. Aan de andere kant stellen we vast dat de overheid met Sigedis de kaart van de transparantie trekt.


Zullen de producten nog verder evolueren?

Ja, als de behoeften veranderen, zullen er aanpassingen komen, denk maar aan het overschakelen van doelplannen naar vaste bijdrageplannen. Het is ook te verwachten dat het plan zal worden aangepast aan de evolutie en de behoeften van de aangeslotene, die variëren naargelang de verschillende levenscycli. Ook op salarisniveau zien we dat werkgevers de voordelen voor hun werknemers steeds meer beginnen te individualiseren. Deze trend zal in de toekomst ongetwijfeld een invloed hebben op de groepsverzekering.

 

 


"We hebben bewezen dat we een langetermijnvisie kunnen combineren met voorzichtige investeringen. Daarom bestaan we al 100 jaar."


En Health Care?

Eén ding is zeker: het welzijn van de mensen zit verankerd in het DNA van AG Insurance. Re-integratie, waarvoor we al heel wat inspanningen hebben geleverd, blijft een belangrijke bekommernis. Daarnaast maakt preventie deel uit van onze strategie, vooral omdat producten zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering Income Care daar perfect in passen. We hebben het hier over oplossingen die aansluiten bij de maatschappij en een win-winsituatie betekenen voor zowel werkgever als aangeslotene.


Zijn werkgevers gevoelig voor deze aanpak?

De bewustwording is de afgelopen tien jaar aanzienlijk geëvolueerd, waarschijnlijk door initiatieven op wettelijk vlak, zoals het aanmoedigen van werkgevers om meer rekening te houden met het welzijn van hun werknemers. Daarnaast moeten we meer nadruk leggen op een dekking Gewaarborgd Inkomen. Veel mensen hebben er immers geen. Ze denken dat de wettelijke vergoedingen zullen volstaan in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Preventie moet dus een prioriteit blijven. Door werkgevers te wijzen op de noodzaak om bijvoorbeeld de periode vóór de arbeidsongeschiktheid beter te analyseren. Met andere woorden, ik ben ervan overtuigd dat preventie de hoeksteen is van elke positieve ontwikkeling op dit vlak.


Is digitalisering een prioriteit voor jou?

Natuurlijk, en My Global Benefits is daar een concreet voorbeeld van. Dit platform geeft aangeslotenen zeer snel toegang tot hun persoonlijke groepsverzekeringsgegevens. Nieuwe ontwikkelingen worden voortdurend bestudeerd om het platform toegankelijker te maken. Het is dan ook van cruciaal belang dat de aangeslotenen de middelen krijgen om zich goed te informeren over al hun plannen en, indien nodig, de mogelijkheid hebben om bepaalde parameters te wijzigen, met het akkoord van hun werkgever. Zo wordt bijvoorbeeld de procedure voor de vereffening van het kapitaal bij de pensionering binnenkort gemakkelijker voor de aangeslotenen. Deze vooruitgang moedigt ons aan om de efficiëntie van dit platform verder te blijven verbeteren.


In Health Care is diezelfde focus er ook, maar in een andere context ...

De frequentie van de contacten met de klanten is hoog, omdat het aantal schadegevallen hoger is dan in leven/overlijden, waar het om eenmalige gebeurtenissen gaat... Neem bijvoorbeeld onze verzekering Ambulante zorgen Ambucare Flexible die verschillende gebieden dekt, zoals geneeskunde, kinesitherapie, geneesmiddelen, ... Voor elk van deze gebieden is er een ander, soms ingewikkeld proces waaraan de aangeslotenen moeten wennen. We willen deze procedures vereenvoudigen en de kennis van de aangeslotenen over hun eigen voordelen verbeteren. Tools zoals My Global Benefits, de nieuwe AG Health app en de My Healthcare Card zijn een stap in die richting. In de toekomst zullen we nog andere tools ontwikkelen die de communicatie met de verschillende zorgverleners en betrokkenen vlotter moeten laten verlopen.


Duurzaamheid hoor je tegenwoordig altijd en overal. Hoe wordt daar bij AG Employee Benefits & Health Care rekening mee gehouden?

Op dit vlak willen we onze maatschappelijke rol volledig opnemen. Dit uit zich in heel concrete acties. Bij onze beleggingsanalyses en -beslissingen houden wij rekening met de milieu-, sociale en governance-criteria (ESG-criteria). Daarnaast investeren we niet langer in sectoren als tabak, wapens en fossiele brandstoffen. In tak 23 hebben we veel ethische fondsen. En onlangs ondertekenden we de Principes voor Verantwoord Beleggen, een initiatief in het kader van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties.


Om het volledige interview te lezen, klik hier.