Uw bedrijf krijgt een opvraging om te voldoen aan de minimumfinanciering

​​​​​​​​​ Bij onderfinanciering wordt het ontbrekende bedrag automatisch opgevraagd. Hieronder vindt u meer uitleg bij dit proces.

DELEN

Wat is de minimumfinanciering?

De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziet dat de reserves (= de wiskundige reserves en het saldo van het financieringsfonds) die een werkgever voor zijn werknemers bij een verzekeraar moet opbouwen aan een bepaald minimumniveau moeten voldoen. Dit is de minimumfinanciering, of de minimumreserves. Is dit niet het geval, dan spreken we van een onderfinanciering.

Snel naar

handen-van-zakenmensen
Bij onderfinanciering wordt het ontbrekende bedrag systematisch opgevraagd.

Wat gebeurt er bij onderfinanciering?


Als de minimumfinanciering niet gehaald wordt, zal AG EB het ontbrekende bedrag systematisch moeten opvragen. Dit gebeurt maandelijks via de betalingsopdracht.

U hebt dan 6 maanden om de onderfinanciering in orde te brengen. Bij niet-betaling binnen de 6 maanden voorziet de wet dat de groepsverzekering gereduceerd moet worden.

De financiering kan op een collectieve wijze gebeuren. Dit betekent dat, ook al gebeuren er berekeningen op individuele basis, de onderfinanciering niet gestort moet worden op de individuele contracten van de werknemers, maar aangezuiverd kan worden door stortingen in het financieringsfonds.

drie-blije-collega's-op-het-werk
Dit document geeft het tekort op contract weer (= het verschil tussen de minimumfinanciering en de reserves op het contract).

FAQ 1: Wat is het doel van het document ‘Situatie minimumfinanciering’?


 

Het document ‘Situatie minimumfinanciering’ is louter informatief en geeft bijkomende informatie bij de via de betalingsopdracht opgevraagde onderfinanciering. Het is dus niet de bedoeling om het bedrag op dit document te betalen.

Het document geeft het tekort op contract weer. Dit is het verschil tussen de minimumfinanciering en de reserves op het contract.

Voor de actieve werknemers, wordt in het eerste document het tekort op contract per aangeslotene weergegeven. In de volgende documenten worden de bedragen, afhankelijk van het detailniveau van uw borderellen, per aangeslotene of opgeteld weergegeven.

Voor de uitgetreden werknemers die het bedrag van hun aanvullend pensioen hebben laten staan in het pensioenplan (‘slapers’), wordt geen overzicht per persoon gemaakt, maar worden de bedragen steeds opgeteld. Een detail voor deze werknemers is te vinden in het csv-borderel op AG EB Online of bij uw beheersteam.​een-groep-mensen
De onderfinanciering zal pas opgevraagd worden als er niet voldoende in het financieringsfonds aanwezig is.

FAQ 2: Wanneer wordt er een onderfinanciering opgevraagd via de betalingsopdracht?Het totale tekort op contract op het document ‘Situatie minimumfinanciering’ zal eerst nog vergeleken worden met het saldo in het financieringsfonds. Pas als er niet voldoende in het financieringsfonds aanwezig is, zal de onderfinanciering (samen met eventuele andere premies) opgevraagd worden via de betalingsopdracht.

Het tekort op contract en het saldo van het financieringsfonds zullen dan op de betalingsopdracht vermeld zijn.

 

 

kantoor
De betaling van de onderfinanciering heeft geen invloed op het bedrag op het document ‘Situatie minimumfinanciering’.

FAQ 3: De onderfinanciering werd betaald. Waarom is het bedrag op het document ‘Situatie minimumfinanciering’ de volgende maand nog altijd even hoog?


 

 

 

Een betaling van de onderfinanciering heeft geen invloed op het bedrag op het document. De betaling zorgt er namelijk voor dat het saldo in het financieringsfonds (en niet de reserves op de contracten) stijgt. Hierdoor is het normaal dat het document maand na maand vergelijkbare bedragen toont, ook als de betaling werd uitgevoerd. Maar dit betekent dus niet dat er elke maand een onderfinanciering opgevraagd wordt.

Het totale tekort op contract van het document zal vergeleken worden met het saldo van het financieringsfonds (dat door uw betaling gestegen is). Uw betaling betekent dus dat er geen (of minder) onderfinanciering zal opgevraagd worden via de betalingsopdracht.

[{"ItemId":148,"ListId":"76bcbcd4-e032-41ef-b63e-cd2073fd7ab3","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""}]