Biedt u uw werknemers een degelijk aanvullend pensioen aan? - AG Employee Benefits
Biedt u uw medewerkers een degelijk aanvullend pensioen aan?

Gepubliceerd op 29/08/2023

DELEN

Kunnen uw werknemers rekenen op een degelijk aanvullend pensioen?

De federale overheid wil dat elke werknemer een aanvullend pensioen kan opbouwen met een bijdrage van minstens 3% van zijn bruto jaarloon om later een voldoende hoog vervangingsinkomen te genieten. Maar hoeveel Belgische werknemers hebben zo’n groepsverzekering? En wat is het bedrag dat ze jaarlijks opzijzetten? 


Als marktleider in aanvullende pensioenen, analyseerden we de contracten van 316.826 aangeslotenen met een bedrijfspensioenplan bij in totaal 5.374 werkgevers. In deze portefeuille bedraagt het gemiddelde bijdragepercentage 4,5% (2.874 euro/jaar) en het mediane bijdragepercentage 3,70% (1.675 euro/jaar). 

Toch haalt liefst 39% van deze aangeslotenen de door de overheid vooropgestelde 3%-doelstelling niet. Er zijn bovendien grote verschillen tussen de 18 sectoren die in de studie aan bod komen. 

Kortom, we kwamen tot verrassende conclusies.

Ja, hoe zit het nu precies met het pensioen van de Belgen? 

We gingen ten rade bij de FSMA, die met haar jaarlijkse studie over heel wat nuttige informatie over het algemene pensioenlandschap in België beschikt. En ook hier vonden we interessante cijfers.


Wist u dat …

... liefst één derde van de actieve beroepsbevolking nog geen pensioenplan heeft?

Er is dus nog een hele weg af te leggen als we iedere Belg van een comfortabel pensioen willen verzekeren.

… meer mannen dan vrouwen een groepsverzekering hebben?

Namelijk 58% mannen en 42% vrouwen. Het verschil is iets minder als we de kijken naar de geanalyseerde personen in onze benchmarkstudie die via AG aangesloten zijn bij een bedrijfspensioenplan: 55% mannen en 45% vrouwen.

... er meer Defined Contribution- dan Defined Benefit-plannen zijn?

Er wordt dus meer gekozen voor plannen met vaste bijdragen, dan voor plannen met een vast eindresultaat. En toch liggen de reserves voor de Defined Contribution-plannen lager.

... 10% van de Belgische bevolking overlijdt vóór de pensioenleeftijd?

Gelukkig zijn er bij AG slechts 1,5% aangeslotenen die geen overlijdensdekking hebben. Zo worden de nabestaanden financieel beschermd, hoewel er hierbij heel wat verschillen zijn​. 

En hoe zit het met het aanvullend pensioen in uw sector?

Benieuwd hoe de pensioenplannen, premies en dekkingen in België verschillen per sector? En waar uw bijdragen zich bevinden in verhouding tot uw peers?

Wil u weten waarom de reserves van de Defined Contribution-plannen lager liggen dan die van de Defined Benefit-plannen? En hoe de verhouding tussen beide plannen is, als we uw sector bekijken?

Volg dan zeker het Pension & Health webinar ‘Benchmarkstudie Aanvullende pensioenen’ op donderdag 21 september, van 13 tot 14 uur. Onze spreker is Alain Hubo, Executive Consultant AG Employee Benefits & Health Care. 


schrijf u meteen in