Het KB re-integratie – FAQ - AG Employee Benefits
Tournee-rentree-godewina

Gepubliceerd op 18/05/2017

DELEN

Het KB re-integratie geargumenteerd: enkele veel gestelde vragen - Godewina


Godewina Mylle, preventie-adviseur bij IDEWE (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), belichtte enkele FAQ’s naar aanleiding van de nieuwe wetgeving rond re-integratie.


Overleg met het CPBW

Als aangepast werk ter sprake komt, is het volgens Godewina Mylle belangrijk om hierover grondig te overleggen met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Wie betaalt de re-integratietrajecten?

Er is nog geen duidelijke regeling vanuit de overheid. Voorlopig wordt dit doorgerekend aan de werkgever, ongeacht wie de aanvrager is.

Wat is nu overeengekomen en aangepast werk?

Overeengekomen werk is een verderzetting van je laatste functie of werk.

Aangepast werk is een takenpakket dat nog uitgevoerd kan worden bij dezelfde werkgever, eventueel mits aanpassingen van middelen, werkuren, arbeidstijd, arbeidsorganisatie,…

Stel: De werknemer zal op termijn zijn oorspronkelijke job terug kunnen uitvoeren, maar doet tijdelijk beter aangepast werk. De werkgever heeft echter geen aangepast of ander werk. Wat nu?

De werkgever motiveert dit in een verslag, maar de werknemer blijft in principe verder arbeidsongeschikt. Er is geen beroepsmogelijkheid voor de werknemer, omdat het geen definitieve beslissing is. De werkgever kan geen overmacht inroepen omdat de werknemer op termijn zijn oorspronkelijke job terug opneemt.

Wat als de werknemer weigert mee te werken?

De preventieadviseur-arbeidsarts oordeelt dan dat er voorlopig geen beslissing mogelijk is, met opmerkingen. De werknemer blijft dan in principe verder arbeidsongeschikt. De adviserende arts kan de werknemer op elk moment oproepen voor een evaluatie van de arbeidsongeschiktheid, maar in het huidige KB zijn er geen gevolgen of straffen opgenomen. Een regeerakkoord bereikt over deze responsabilisering van werkgevers en werknemers. De sancties waarvan sprake in dit akkoord zullen ingaan van zodra de wetgeving eraan is aangepast.

Wat gebeurt er als de werknemer niet akkoord gaat met het plan?

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: Het plan met de motivatie van de weigering door de werknemer wordt overgemaakt aan de adviserende arts. De werknemer blijft in principe verder arbeidsongeschikt. De adviserende arts kan de werknemer op elk moment oproepen voor een evaluatie van de arbeidsongeschiktheid. In het huidige KB zijn geen gevolgen of straffen opgenomen.

Definitieve ongeschiktheid: Het plan met de motivatie van de weigering door de werknemer wordt overgemaakt aan de adviserende arts. Het traject is beëindigd op het moment dat de werknemer het plan weigert. De werkgever kan wel medische overmacht inroepen. De werknemer blijft in principe verder arbeidsongeschikt. De adviserende arts kan de werknemer op elk moment oproepen voor een evaluatie van de arbeidsongeschiktheid. Via de adviserende arts is er ook een nieuw traject mogelijk. Er zijn echter geen gevolgen of straffen opgenomen in het huidige KB.

Welke gevolgen zijn er als de werkgever weinig of geen inspanningen levert?

Zoals gezegd zijn er in het huidige KB geen gevolgen of straffen voorzien. De werknemer kan de zaak wel voor de arbeidsrechtbank brengen als hij vindt dat de werkgever te weinig moeite gedaan heeft.