Gemeentelijke fusies en groepsverzekering: wat is de impact? - AG Employee Benefits
two-pieces-of-a-puzzle

Gepubliceerd op 29/05/2019

DELEN

Gemeentelijke fusies en groepsverzekering: wat is de impact?

Op 1 juli 2019 zijn 15 Vlaamse gemeenten gefuseerd tot 7 nieuwe fusiegemeenten. 13 gemeenten van de 15​ kregen een nieuwe naam. Dit zorgde voor verschillende adreswijzigingen (straat en huisnummer).
Wat kan de impact zijn van deze fusie op uw pensioenplan?

  

Vanaf 1 juli 2019 bezorgt bpost niet langer automatisch brieven en pakjes op het nieuwe adres (einde van de overgangsperiode). Voor meer info hierover, klik hier.

Wat doet AG Insurance?

Het is belangrijk dat we de juiste adressen hebben om uw groepsverzekeringen correct te kunnen beheren. Daarom gebruiken we de gegevens die de overheid ter beschikking stelt om de betrokken adressen aan te passen vóór eind juni 2019.

Wat moet u doen?      

Als deze fusie betrekking heeft op uw onderneming, zijn er twee mogelijke situaties:

  1. U moet niets doen als uw bedrijf in één van de fusiegemeenten ligt. We sturen u een bijvoegsel bij uw contracten en plannen.
  2. Als één of meer van uw personeelsleden in een fusiegemeente wonen, doen we de nodige correcties. U moet wel de adressen van uw aangeslotenen aanpassen in uw eigen bestanden. Dit garandeert een correcte informatiestroom en een dekking die op elk moment up-to-date is.      


Hebt u nog vragen of opmerkingen? Richt u dan tot uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Employee Benefits.