AG gaat voor duurzaam beleggen - AG Employee Benefits
duurzame-belegging

Gepubliceerd op 28/11/2022

DELEN

AG gaat voluit voor duurzaam beleggen

​De beleggingen van vandaag hebben een impact op de wereld van morgen ... dat beseft iedereen. In die context heeft de Europese Unie op basis van haar Sustainable Finance Action Plan de SFDR-verordening - Sustainable Finance Disclosure Regulation*  ingevoerd. Ze is er immers van overtuigd dat duurzame beleggingskeuzes een rechtvaardigere samenleving mogelijk maken. Bernadette Migisha - SRI-verantwoordelijke bij AG - legt uit wat duurzaam en verantwoord beleggen bij AG inhoudt en wat de impact van deze Europese verordening is.​

Hallo Bernadette. Wat is het beleid van AG op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen?

Hoewel de belangstelling voor duurzaam beleggen blijft groeien, is AG al langer bezig met duurzaamheid. Zijn duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak is dan ook niet nieuw. In 2007 lanceerden we de eerste duurzame beleggingsmandaten.

De voorbije jaren hebben we ook ons kader voor een verantwoord en duurzaam beheer van al onze activa continu versterkt. Daarom integreren wij de ESG-criteria - Environmental, Social en Governance - in al onze beleggingsbeslissingen, zowel in tak 21 als in tak 23. Concreet betekent dit, dat ongeacht het soort fonds dat AG Employee Benefits op de markt brengt, de ESG-criteria en de duurzaamheidsrisico's systematisch opgenomen zijn in het beslissings- en beheersproces. De ondernemingen die onze beheerders voor onze fondsen selecteren, leggen ook sterk de nadruk op duurzaamheid. Zowel in het beheer van hun activiteiten als in hun besluitvorming.


"Onze aandacht voor duurzaamheid en onze aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen zijn niet nieuw."

 

Wat is het doel van de SFDR-verordening van de Europese Unie?

In overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het akkoord van Parijs - om er maar een paar te noemen - heeft de Europese Unie een actieplan opgesteld waarin een reeks initiatieven rond duurzame financiering is opgenomen. Zoals de SFDR-verordening.

Deze verordening maakt de duurzaamheid van financiële producten transparanter voor klanten. Het is de bedoeling de Europese doelstellingen te ondersteunen door het beleggen in duurzame economische activiteiten aan te moedigen. Deze transparantieverplichting is ingegaan in maart 2021 en wordt werd eind 2022 uitgebreid om beleggers beter te informeren.


"Het is de bedoeling de Europese doelstellingen te ondersteunen door het beleggen in duurzame economische activiteiten aan te moedigen."

Wat zijn de belangrijkste elementen om klanten meer transparantie te bieden bij de keuze van hun beleggingen?

De SFDR-verordening is een complexe materie, maar de inhoud van de artikelen is vrij eenvoudig samen te vatten:

  • Producten die vallen onder artikel 9 beleggen in economische activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot een milieu- of maatschappelijke doelstelling.
  • Producten die vallen onder artikel 8 bevorderen milieu- en/of maatschappelijke kenmerken. Zo zijn sectoren die schadelijk zijn voor het milieu uitgesloten. Denk maar aan thermische steenkool en niet-conventionele energiebronnen - fossiele brandstoffen die moeilijk kunnen worden gewonnen.
  • Artikel 6, de 3e en laatste categorie, omvat producten die niet onder artikelen 8 en 9 vallen. Dit zijn producten die niet bevorderlijk zijn voor duurzame kenmerken.

Afhankelijk van het duurzaamheidsprofiel van elk beleggingsfonds krijgen klanten precontractuele documenten en gestandaardiseerde verslagen met informatie over duurzaamheid.

Bij AG is onze duurzame en verantwoorde aanpak in het beleggingsbeleid van al onze producten geïntegreerd, in overeenstemming met de eisen van artikel 8. Daarom is het overgrote deel van onze fondsen in deze categorie ingedeeld. De SFDR-verordening moedigt ons aan om wat we al hadden ingevoerd te vertalen op basis van het door de Europese Unie geboden kader. 

* Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. 


Wie is Bernadette Migisha?

Bernadette Migisha begint haar carrière in 1994 bij de vermogensbeheerdochter van Fortis. In 2007 treedt Bernadette toe tot het Chief Investment Office van AG en focust ze op de lancering van producten gelinkt aan de thema's vrouwelijk leiderschap, klimaat en energietransitie. Sinds 2017 is Bernadette SRI-verantwoordelijke: zij ontwikkelt de aanpak van verantwoord en duurzaam beleggen van AG.