Meer bezoekers op mypension.be - AG Employee Benefits
Kinderen-rennen-armen-vader

Gepubliceerd op 19/12/2017

DELEN

Aantal kliks op mypension.be piekt


Sinds 21 november, de dag waarop de site mypension.be was bijgewerkt, hebben al meer dan 160 000 bezoekers, loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren, hun toekomstig wettelijk pensioenbedrag geraadpleegd.

Het is ook mogelijk om het bedrag van het aanvullend pensioen te consulteren. De 3,1 miljoen loontrekkenden die een 2de pijlerpensioen opbouw en konden op mypension.be al kennis nemen van het bedrag dat ze al opgebouwd hebben en hoeveel dit later zou bedragen.


My Global Benefits gewijd aan de 2de pijler. En nog veel meer.

Het nieuwe portaal My Global Benefits dat AG Insurance ontwikkelde voor werkgevers en aangeslotenen geeft een duidelijk en volledig overzicht van alle voordelen waarop ze recht hebben op het vlak van hun pensioen. Maar dat is niet alles.

U vindt er ook een massa informatie over de dekkingen overlijden, gezondheidszorg (hospitalisatie en ambulante zorgen) en arbeidsongeschiktheid.

Op die manier kunt u uw medewerkers een overzicht bieden van alle voordelen die ze genieten bij AG Employee Benefits.

Vanaf eind 2018 kunnen ze bovendien via het portaal verscheidene administratieve taken uitvoeren, zoals aangifte doen van een ziekenhuisopname of medische kosten indienen. Bovendien kan je deze hospitalisatiemeldingen en terugbetalingen direct opvolgen via het platform.

AG Insurance is de eerste verzekeraar in België die dit soort service biedt voor al deze aanvullende prestaties die uw medewerkers tot nu toe te vaak miskenden.

Zoals blijkt uit een recente Vlerick-enquête heeft bijna 60 % van de werknemers geen idee van de jaarlijkse bijdrage van hun werkgever in hun aanvullend pensioen.

En onder de talrijke werknemers die zeggen die premie wel te kennen, overschatten velen deze premie. Ze denken dat deze premie gemiddeld 8 % van hun jaarsalaris vertegenwoordigt.

Tot slot kent 48 % van de bevraagden minstens één van de vier waarborgen van hun hospitalisatieverzekering niet.

Vraag uw contactpersoon hoe u My Global Benefits kunt invoeren in uw onderneming.

Wilt u meer weten over My Global Benefits? Klik HIER.