Pensioen

Hybride financiering van uw groepsverzekering

​​​​​​​​​​​Afhankelijk van uw doelstellingen kan u uw groepsverzekering financieren in tak 21 of tak 23. Tak 21 biedt u zekerheid, tak 23 heeft een hoger rendementspotentieel. Via de flexibele combinatie van beide behoudt u een stuk zekerheid mét een opwaarts potentieel.​​​​​​

Het beste van twee werelden

U behoudt de zekerheid van tak 21 terwijl u in aanmerking komt voor het hogere rendementspotentieel van tak 23.

Dé innovatieve financieringsoplossing voor uw groepsverzekering

Tak 21 bezorgt u stabiliteit en via tak 23 kunt u rekenen op onze multi-managementmethode: dat zorgt voor constantere rendementen dan een single manager strategie.

Een gereduceerde volatiliteit

Uit vroegere resultaten bleek dat een combinatie met tak 21 tot een gevoelige daling in volatiliteit leidde, zonder negatieve impact op het rendement.

Een ruim fondsenaanbod

Het brede fondsenaanbod van AG zorgt ervoor dat u het gedeelte dat u financiert in tak 23, samenstelt op basis van uw eigen risicoappetijt.

Een duurzaam beleggingsbeleid

Zowel voor tak 21 als voor tak 23 hanteren we een duurzaam beleggingsbeleid. Zo belegt u op een maatschappelijk verantwoorde manier.
[{"ItemId":116,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":117,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":118,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":119,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":120,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""}]

Tak 21, tak 23 … of een combinatie van beide?

Afhankelijk van uw behoeften en doelstellingen kan u ervoor kiezen om uw groepsverzekering te financieren in tak 21 of tak 23.

Tak 21​ biedt u zekerheid dankzij een gewaarborgde interestvoet en geeft u toegang tot het aantrekkelijke winstdeelnameplan van AG. De aanhoudend lage renteomgeving leidt echter ook tot een lagere gewaarborgde interestvoet.
Tak 23 heeft door de belegging in fondsen dan weer een hoger​ rendementspotentieel, maar is risicovoller door de rechtstreekse blootstelling aan volatiele financiële markten.

De flexibele combinatie van beide verzamelt dan ook het beste van twee werelden en is zo misschien wel dé innovatieve financieringsoplossing voor uw groepsverzekering!


Snel naar

Man leest op smartphone dat een hybride financiering het beste van 2 werelden oplevert.
Voeg extra pit toe aan uw beleggingsmix.

Een hoog rendementspotentieel


Door een deel van uw groepsverzekeringsbijdragen in tak 23 te beleggen, geniet u mee van het opwaarts potentieel van de rechtstreekse investering in de financiële markten. AG hanteert voor haar tak 23-fondsen bovendien een unieke multi-managementmethode​ die toelaat om optimale, constantere rendementen te behalen dan een single manager strategie. De perfecte manier om proportioneel dat extra beetje pit toe te voegen aan uw beleggingsmix.


Vrouw denkt na over de voordelen van een combinatie van tak 21 en tak 23.
Tak 21 is een uitstekend alternatief voor een obligatiefonds.

​U behoudt een stuk zekerheid


Het deel van uw groepsverzekeringsbijdragen belegd in tak 21 geniet een gewaarborgde interestvoet waardoor de volatiliteit (of rendementsschommeling) van uw globale belegging efficiënt gereduceerd wordt. Door dit gunstige effect op het beleggingsrisico is tak 21 een uitstekend alternatief voor een obligatiefonds.

Uit verleden resultaten1 bleek dat een belegging in 50% aandelen gecombineerd met 50% tak 21 in de plaats van 50% obligaties leidde tot een gevoelige daling in volatiliteit, zonder negatieve impact op het rendement. Door het obligatiedeel in deze belegging sinds 2001 te vervangen door tak 21, daalde de volatiliteit over de voorbije 20 jaar met een vijfde:


​50% obligaties + 50% aandelen (RB Green fonds)
​50% tak 21 (RB White fonds) + 50% aandelen (RB Red fonds)
Volatiliteit (20 jaar).
​11,56%
9,36%
Gemiddeld jaarlijks rendement (20 jaar).
3,74%
4,05%


1 De belegging in 50% obligaties en 50% aandelen komt overeen met de reële jaarlijkse rendementen van het AG EB Rainbow Green fonds van 2001 tot en met 2020. De belegging in 50% tak 21 en 50% aandelen bestaat uit de gecombineerde jaarlijkse rendementen van respectievelijk het AG EB Rainbow White fonds (collectief beheer) en het Rainbow Red fonds van 2001 tot en met 2020. Het gaat om jaarlijkse rendementen uit het verleden die geen betrouwbare indicator vormen voor het toekomstige rendement.

De lagere volatiliteit betekent concreet dat de rendementsschommelingen van de belegging in 50% tak 21 en 50% aandelen (groene lijn) minder groot waren dan die in 50% obligaties en 50% aandelen (blauwe lijn):Met een flexibele combinatie van tak 21 en tak 23 behoudt men een stuk zekerheid mét een opwaarts potentieel.
Kies uw fondsen in tak 23 op basis van uw eigen risicoappetijt.

Ruim fondsenaanbod via tak 23


Het brede fondsengamma van AG laat toe om ook het gedeelte dat in tak 23 gefinancierd wordt, samen te stellen in overeenstemming met uw eigen risicoappetijt. Ontdek ons volledige aanbod in tak 23 hier.

U kan het uitgebreide tak 21- en tak 23-aanbod van AG flexibel combineren in de groepsverzekeringsoplossingen e-Volulife, Cash Balance en Pension@ease.​​
AG op het gebied van duurzaamheid


Bij AG zijn we ervan overtuigd dat duurzaam beleggen cruciaal is voor succesvolle beleggingen op lange termijn. Dit komt tot uiting in ons algemene beleggingsbeleid​, waarin milieu-, maatschappelijke en governance-factoren (ESG) zijn opgenomen, en dat rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s. Zo kunnen al onze klanten er zeker van zijn dat hun belegging op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt.

Voor klanten die nog een stapje verder willen gaan, biedt AG nu ook verschillende producten aan met een nog geavanceerdere duurzaamheidsaanpak. U kan hiervan een gedetailleerde beschrijving raadplegen voor zowel tak 21​ als tak 23.

Koppel speelt met zoon in open veld.
AG Employee Benefits zet vol in op uw digitale ondersteuning.

Unieke troef: digitale ondersteuning​


AG Employee Benefits zet vol in op de digitale ondersteuning van uw inspanningen. Zowel voor u als voor uw werknemer werd een unieke digitale ondersteuning ontwikkeld met uitgebreide mogelijkheden en een focus op een vlotte gegevensuitwisseling en gebruiksgemak​.

AG EB Online

Nieuwe werknemers aansluiten, bestaande aangeslotenen beheren en andere data uitwisselen. Gedaan met de administratieve rompslomp bij het doorsturen van gegevens. U hebt het allemaal zelf in handen in deze gebruiksvriendelijke online tool.My Global Benefits

Het eerste digitale aanvullend verzekeringsplatform voor werknemers. Uw aangeslotene ontdekt er in een handomdraai het bedrag van zijn aanvullend pensioen, de overlijdensdekking en meer, zoals de (eventuele) verzekeringen gezondheidszorgen. En via My Global Benefits kan hij ook de situatie van de gekozen fondsen opvolgen of van fonds veranderen.
incorporated their healthcare plans.


Hebt u een vraag?

Contacteer een van onze sales managers

CONTACTEER ONS