Return To Work, snelle en duurzame terugkeer - AG Employee Benefits
Return To Work, voor een snelle en duurzame terugkeer naar het werk!

Gepubliceerd op 20/02/2024

DELEN

Een duurzame terugkeer naar het werk met het re-integratieprogramma Return To Work

​​​​

In België zijn een half miljoen werknemers langdurig arbeidsongeschikt, waarvan een derde gerelateerd is aan psychische aandoeningen. Ook bij de klanten van AG is deze opwaartse trend waarneembaar. Als werkgever is het voor u van belang om rekening te houden met deze informatie. Niet alleen voor het welzijn van uw medewerkers, maar ook voor de gezondheid van uw bedrijf. Langdurig ziekteverzuim heeft immers aanzienlijke economische gevolgen, die de productiviteit, de operationele kosten en uiteindelijk de winstgevendheid van uw bedrijf kunnen beïnvloeden.


Return To Work, re-integratietraject door AG

In de afgelopen zeven jaar heeft AG meer dan 8000 informele re-integratietrajecten opgezet, waarmee de doeltreffendheid ervan is aangetoond. 70% van de deelnemers slaagde erin om binnen zes maanden het werk te hervatten. Bovendien heeft 90% van deze werknemers geen terugval ervaren en is 80% teruggekeerd naar hun oorspronkelijke werkgever.

94% van de begunstigden gelooft dat ze dankzij het re-integratietraject sneller weer aan het werk konden.​​
​​

Het Return To Work-programma maakt deel uit van AG's 360°-aanpak van absenteïsme. Het programma is inbegrepen in onze verzekering Gewaarborgd Inkomen en biedt ondersteuning op maat, waardoor uw werknemers tot drie keer sneller weer aan het werk kunnen.

Om dit te bereiken, werkt AG samen met vier onafhankelijke professionele partners, die elk een grondige en bewezen wetenschappelijke aanpak hanteren. Als werkgever kan u kiezen met welke partner u wilt samenwerken. Elk van hen werkt met een multidisciplinair team dat kan bestaan uit psychologen, professionele coaches en coaches die gespecialiseerd zijn in fysieke revalidatie, maar ook sofrologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en nog veel meer. Hierdoor genieten de deelnemers aan het programma een holistische benadering en een breed scala aan expertise, wat resulteert in zeer effectieve globale zorg.​


​​Ik vond de combinatie van de verschillende interventies, namelijk therapie, fitness, ontspanning, professionele coaching en doktersbezoeken, heel fijn en ben uiterst dankbaar v​oor deze waardevolle ervaring."


Hoe werkt het?

Het programma wordt proactief aangeboden aan uw werknemers wanneer u/zij langdurige arbeidsongeschiktheid aangeven vanwege een stressgerelateerde psychische aandoening. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig.


Algemene aanbevelingsscore
Return To Work: 9/10


Het traject bestaat uit drie fases en begint steeds met een verkennend gesprek tussen uw medewerker en de externe experten met als doel te bepalen wat zij nodig hebben:​

  1. ​De herstelfase, waarin de werknemer zijn situatie kan stabiliseren en zijn batterijen kan opladen.
  2. De reactiveringsfase, waarin een actieplan wordt opgesteld dat zich richt op de sterke en zwakke punten van de werknemer.
  3. De re-integratiefase, die zorgt voor een geleidelijke terugkeer naar het werk in de best mogelijke omstandigheden​.


​Meerdere voordelen

Voor u:
Verbetering en ondersteuning van het welzijn van uw medewerkers.

Lagere kosten die gepaard gaan met langdurig verzuim, zoals tijdelijke vervangingskosten of een daling van de productiviteit.

Versterking van het bedrijfsimago en strategische troef voor de werving en het behoud van uw werknemers. 


Voor uw werknemers:

Professionele en persoonlijke ondersteuning voor een sneller en duurzamer herstel.

Vertrouwelijke en vrijwillige deelname, wat bijdraagt aan een sterk vertrouwensklimaat.

Gratis en prioritaire toegang tot kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire ondersteuning.


"​Na dit programma kon ik eindelijk weer aan het werk! Ik ben 100% teruggegaan, maar dan in een 2.0 versie."​


360° aanpak, een extra troef om het verschil te maken

Onze 360°-aanpak biedt een allesomvattende oplossing die veel verder gaat dan de traditionele dekking. Het Return To Work-programma biedt uw werknemers uitgebreide zorg, en betekent voor uw bedrijf waardevolle ondersteuning.

Met het speciale dashboard, dat beschikbaar is voor bedrijven met voldoende werknemers om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen, kan u de afwezigheidsstatistieken nauwlettend volgen en het persoonlijke en professionele welzijn van uw werknemers in kaart brengen. Dit helpt u bij het identificeren van verbeterpunten en het stellen van doelstellingen, om zo het ziekteverzuim effectiever te beperken en beheren.​


Vragen?

Wilt u meer weten over ons Return T​o Work-programma en uw werknemers helpen om snel en duurzaam het werk te hervatten? Neem dan contact met ons op via onderstaande button​.