Hospitalisatieverzekering in het buitenland - AG Employee Benefits

Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
Koppel is ook in het buitenland beschermd door de hospitalisatieverzekering.

Gepubliceerd op 25/06/2020

DELEN

Uw hospitalisatieverzekering in het buitenland


Nu het normale leven stilaan herneemt, dromen meer en meer werknemers opnieuw van een deugddoende zomervakantie in het buitenland. Ook het aantal zakenreizen neemt weer toe. Als werkgever bent u in beide scenario’s 100% zeker dat uw werknemers optimaal beschermd zijn. Want werk of ontspanning, uw hospitalisatieverzekering van AG gaat met hen mee naar het buitenland.​

​​​
Bij een hospitalisatie in het buitenland​ kunnen de taalbarrière en cultuurverschillen een extra hinderpaal vormen. In dat geval is het belangrijk dat uw medewerkers (en eventueel hun gezinsleden) vooraf al weten dat ze in het buitenland gedekt zijn.​

UPDATE: Wat gebeurt er met de dekking in hert buitenland in de diverse zones (groen​, oranje, rood)?

Als uw werknemer een essentiële reis maakt naar een land in de rode zone, blijft hij gedekt in geval van ziekte, ongeval en repatriëring. Voor rode zones geldt echter een afreisverbod voor niet-essentiële reizen, gehandhaafd door de Belgische overheid.

Als uw werknemer naar een land in een groene of oranje zone reist, is hij gedekt in geval van ziekte, ongeval en repatriëring. Deze dekking blijft verworven, ook al wijzigt de status van het land tijdens zijn verblijf in een rode zone. Het spreekt voor zich dat hij zeker in de rode zones maar ook daarbuiten altijd de instructies van de lokale en Belgische autoriteiten strikt en volledig moet opvolgen.

Hospitalisatieverzekering biedt wereldwijde dekking

De hospitalisatieverzekering​ komt wereldwijd tussen bij een onvoorziene ziekenhuisopname en, na akkoord van het ziekenfonds, zelfs bij een geplande hospitalisatie.

 

Alle medische kosten (honoraria, verblijfskosten en medicatie), ook in een eenpersoonskamer

Als u ook koos voor de waarborg Bijstand in het buitenland:​

  • Dringend vervoer naar het ziekenhuis
  • Dringende medische hulp
  • Kosten voor een eventuele repatriëring naar België
  • Opzoekings- en reddingskosten (bv. na een ongeval of een natuurramp, tot maximaal 5.000 euro)
  • Eventuele verblijfskosten voor een familielid dat ter plaatse gaat om de patiënt bij te staan
  • ​...


Niets voorschieten dankzij de derdebetalersregeling

In het buitenland genieten de meeste verzekerden de derdebetalersregeling.

Dat betekent dat uw medewerkers ter plaatse in het ziekenhuis niets hoeven voor te schieten. De ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks verzonden naar AG, dat alles meteen met het ziekenhuis regelt.

Bovendien kunnen ook de medische kosten gemaakt in België tot drie maanden na de opname in het buitenland terugbetaald worden via de hospitalisatieverzekering.


Wat doen bij een opname in het buitenland? 

Bij een opname in het buitenland moeten AG en het ziekenfonds zo snel mogelijk verwittigd worden. De melding kan gebeuren door de patiënt zelf, maar ook door een familielid of door de werkgever.

Neem zo snel mogelijk contact op met Touring, de bijstandsverlener van AG 

         Bel hiervoor +32 (0)2 664 01 70 (24/7 bereikbaar)​

Breng het ziekenfonds op de hoogte

De hospitalisatieverzekering regelt vanaf dan alle administratie, tot en met de terugbetaling. Uw werknemers vinden alle informatie terug op ag.be/hospi.

Laat uw werknemers ook weten dat ze voor bepaalde landen (Cuba, Rusland, ...) beter op voorhand contact opnemen met ons om een verzekeringsattest aan te vragen. U vindt meer info over dit document op onze hospitalisatiewebsite.


Meer weten over de waarborgen bij een opname in het buitenland? Download de flyer.


Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (Covid-19) gedekt door de hospitalisatieverzekering? ​

Alle hospitalisatieverzekeringen van AG​ betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie. De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid.​

AG komt ook tussen in geval van evacuatie of repatriëring, op voorwaarde dat de repatriëring gebeurt om medische redenen en dat u de waarborg Bijstand in het buitenland hebt onderschreven. ​

Als u voor uw werknemer een verzekering ambulante zorgen afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Lees zeker ook alle FAQ over het coronavirus en uw verzeke​ringen leven/overlijden, hospitalisatie en gewaarborgd inkomen.​​
 

Hebt u een vraag over de buitenlanddekking? Of wil u uw bestaande hospitalisatieverzekering uitbreiden met de waarborg Bijstand in het buitenland? Contacteer ons dan via de groene knop.​


Meer info over de buitenlanddekking​​