AG past zijn beleggingsportefeuille aan - AG Employee Benefits
Les explications de Wim Vermeir concernant la diversification du portefeuille d’investissement d’AG.

Gepubliceerd op 23/06/2021

DELEN

Hoe past AG zijn beleggingsstrategie aan de lage rente aan?

De meeste landen in de wereld zijn volop bezig met de vaccinatie tegen COVID-19. Beleggers zien dit als een sprankje hoop in het licht van de aanhoudend lage rentevoeten. In deze context streeft AG voortdurend naar diversificatie van zijn beleggingsportefeuille om het potentiële rendement te verhogen. Wij spraken met Wim Vermeir, Chief Investment Officer bij AG, om meer te weten te komen over verdere diversificatiestrategieën van de onderneming. 


Wat is de huidige economische situatie in het algemeen?

We hebben een wereldwijde crisis meegemaakt als gevolg van de COVID-19-pandemie, en dat veroorzaakte veel onzekerheid in de economie en op de financiële markten. De centrale banken hebben de renten uitzonderlijk verlaagd om de economie te ondersteunen en te stimuleren. Ook de regeringen hebben moeten bijspringen om bedrijven en hun werknemers te helpen. We zien dat de situatie begint te verbeteren voor het grootste deel van de bevolking en de economie in het algemeen. De economie draait momenteel op 95% van haar normale capaciteit, omdat grote bedrijven bijna voltijds telewerken. Er is wel nog altijd een reëel probleem in de sectoren toerisme, cultuur en horeca, om er maar een paar te noemen. Maar over het algemeen gaat het weer goed met de economie en dat komt tot uiting in een lichte stijging van de rentevoeten. 

Hoe verklaart u dat er opnieuw beweging komt in de rente?

Het economisch herstel zal verder versnellen dankzij de vaccinaties. We kunnen dus spreken van een tijdelijke crisis, die zeker niet voorbij is, maar het belangrijkste is dat de economie het heeft overleefd en de economische situatie onder controle lijkt te zijn. Er heerst optimisme op de financiële markten, hierdoor stijgen de rentes licht. Sommigen spreken momenteel zelfs van een terugkeer van de inflatie, en wel om drie redenen: de grondstoffenprijzen stijgen weer omdat de shock en de negatieve gevoelens over de economie voorbij zijn; sommige logistieke systemen in de economie kunnen het economische herstel, dat sterker is dan verwacht, nog niet volgen; en mensen gaan terug op restaurant, waar de prijzen zijn opgetrokken als gevolg van de crisis. Om deze 3 redenen stijgen de prijzen, wat een tijdelijk inflatie-effect creëert en de rentevoeten opdrijft.

Verwacht u dat de rentevoeten op lange termijn zullen stijgen?

Nee, ik denk niet dat deze lichte stijging van de tarieven structureel is. Wij denken dat dit een tijdelijk fenomeen is, omdat er nog geen sprake is van loonsverhogingen. Dat is de drijfkracht achter de kerninflatie, en daar is nog geen sprake van, zeker niet in Europa. De lage inflatie is eigenlijk normaal, want we zaten in een situatie van heel lage inflatie, met zelfs een risico op deflatie. Dit verandert echter niets aan de langetermijnvisie.


Wat zijn uw voorspellingen voor de toekomst?

Hoewel de economische groei snel aantrekt, zal die zich op een lager niveau stabiliseren. De inflatie zal tijdelijk zijn, niet structureel, ook al geven regeringen nu meer uit dan tijdens de bezuinigingsperiode. Ik denk ook dat we op lange termijn lage rentes zullen blijven zien. Ze zullen iets hoger liggen dan tijdens de crisis van 2020, maar de stijging zal gematigd blijven. 

Zodra de inflatie de lonen bereikt, kunnen we spreken van structurele inflatie en heeft dit impact op onze prognoses. We volgen daarom ook deze ontwikkelingen op de voet.


"De economie draait momenteel op 95% van haar normale capaciteit, omdat grote bedrijven bijna voltijds telewerken"

Hoe past AG zich aan de lage rentes aan?

In deze lage renteomgeving is onze taak uitdagender dan ooit. Wij hebben echter twee grote voordelen: onze verbintenissen zijn engagementen op lange termijn én ze zijn voorspelbaar. Hierdoor kunnen we onze investeringen op even lange termijn beleggen – cashflowmatching - en ook kiezen voor minder liquide beleggingsalternatieven, beleggingen die we niet kunnen verkopen vóór hun voorziene eindtermijn.

Kan u iets specifieker zijn over deze 'minder liquide alternatieven'?

Bij AG zoeken we naar aanvullende alternatieven naast staatsobligaties - centrale banken kopen immers momenteel staatsobligaties op om geld in de economie te pompen: dat heet quantitative easing (kwantitatieve versoepeling). Wij zijn voor onze klanten altijd op zoek naar aantrekkelijke beleggingen naast deze staatsobligaties waardoor wij onze beleggingsportefeuille kunnen diversifiëren en aantrekkelijkere rendementen te behalen.

De alternatieven die we kiezen, blijven uiteraard vrij defensief met een risicoprofiel dat dicht bij dat van overheidsobligaties ligt. 


In hoeverre verhoogt deze beleggingsstrategie de risico's in de portefeuille van AG?

Aan deze illiquide beleggingsstrategie is geen echt risico verbonden. Dit soort activa vormt voor ons geen echt liquiditeitsrisico omdat we altijd werken met cashflowmatching. We kopen namelijk activa om onze verplichtingen na te komen. Zolang hetgeen we kopen overeenstemt met onze garanties, en zolang onze garanties even liquide/minder liquide zijn dan onze activa, is er geen probleem. 

Onze garanties zijn heel stabiel. Zo kunnen we beleggen in iets minder liquide activa van goede kwaliteit, goed voor ongeveer 25% van onze portefeuille. We streven naar een duurzame en stabiele beleggingsstrategie op lange termijn, en tegelijk naar de meest aantrekkelijke belegging. 

In welk type beleggingen komen deze illiquide activa aan bod?

Wij beleggen in 3 minder liquide activaklassen. Soms investeren wij rechtstreeks in minder liquide initiatieven met de Belgische gewesten en gemeenschappen. Want als 'Supporter van jouw leven' willen wij samen bouwen aan de samenleving van morgen. 

De financiering van sociale huisvesting wordt bijvoorbeeld gegarandeerd door de gewesten en is een minder liquide staatsrisico. Ik denk ook aan de Belgische en Nederlandse kwaliteitsvolle hypotheken, die een hoger risico inhouden dan staatsobligaties, maar als we kijken deze markt in het verleden, dan is dit heel beperkt. De hogere rendementen compenseren dit ruimschoots. Ten slotte is er infrastructuur. Dit is een goed alternatief voor de rechtstreekse financiering door de staat, aangezien wij - tot 2,5 miljard euro - infrastructuurprojecten financieren die door de staat worden gesponsord. Dit kunnen gebouwen zijn zoals scholen, gerechtsgebouwen, sportfaciliteiten en zelfs gevangenissen. Wij investeren ook in infrastructuur voor hernieuwbare energie (zon en wind). Of in infrastructuur voor transport zoals autowegen, spoorwegen, de TGV en de tram in Luik. Bovendien dragen we meer en meer bij aan digitale verbindingen via glasvezelprojecten om de kracht van het internetnetwerk te verbeteren, vooral in Frankrijk en Spanje. 


"Onze garanties zijn heel stabiel. Deze voorspelbaarheid laat toe ook te beleggen in wat minder liquide activa - 25% van onze portefeuille - van goede kwaliteit."

AG is dus heel erg betrokken bij duurzame beleggingen...

Precies, we focussen nog altijd op de duurzame aanpak van onze beleggingen. Europa heeft ingezien dat duurzame beleggingen die een positieve impact hebben op onze planeet, moeten worden gestimuleerd. Daarom maakt Europa werk van de Green Deal - hernieuwbare energie - maar ook van de Digital Deal - digitale verbindingen van hoge kwaliteit. Op beide vlakken wil AG een sociale dimensie toevoegen om de ‘beste supporter van jouw leven’ te zijn. Daarom investeren wij bijvoorbeeld in sociale huisvesting.


AG hanteert een solide beleggingsmethode voor zijn tak 21-producten. Zijn er nog andere financieringsmogelijkheden voor de groepsverzekering?

Ik wil benadrukken dat wij optimaal beleggen in tak 21 en een heel goed aanbod hebben. We zijn wel voortdurend op zoek naar alternatieven voor 0%-obligaties, ook al behalen we goede resultaten. 

Nu de rente zo laag staat, is het een optie om te kiezen voor een 'hybride' investering, namelijk tak 21 aangevuld met een deel in tak 23. Dat is risicovoller, maar het potentiële lange termijn rendement is uiteraard hoger. Een combinatie van een risicoloze belegging in tak 21 en een risico-element in tak 23 om het rendementspotentieel op te krikken dat is een goed alternatief in de huidige economische context.