AG investeert in Anima, een Belgische groep met 24 woonzorgcentra - AG Employee Benefits
AG invests in elderly care via Anima

Gepubliceerd op 15/02/2023

DELEN

AG investeert in Anima. Een gamechanger?

​​​​​​Interview met Johan Crijns en Benoit Halbart ​


​2022 betekende de start van een mooi verhaal tussen Anima en AG. Wat is het belang van deze overname voor AG, als verzekeraar?

Benoit Halbart: "Met de overname van Anima bewandelt AG een totaal nieuw pad. We waren al eigenaar van woonzorgcentra via AG Real Estate, maar dan enkel van de bakstenen, de gebouwen. Het is nieuw voor ons om ook in de exploitatie te investeren. 
Waarom Anima? Wel, eerst en vooral was deze investering van belang op het vlak van diversificatie. Anima is een goed georganiseerd bedrijf met zeer mooie waarden. Daarnaast zagen we er het belang van in om ook effectief de uitbatingen over te nemen. Het is een manier om een metier waarbij we zeer betrokken zijn verder te ontdekken." 

Johan Crijns: "Deze overname is heel innoverend. Het is in België nog niet gebeurd dat een verzekeraar in de uitbating van woonzorgcentra, assistentiewoningen en herstelverblijven stapt. Dat heeft heel wat weerklank gekregen, vooral in onze eigen markt waar velen erg verrast opkeken. Het is een gamechanger."


Waar situeert zich de meerwaarde voor Anima om AG als enige aandeelhouder te hebben? 

Johan Crijns: "Anima was eigenlijk niet te koop. In 2021 beslisten we wel om drie gebouwen te verkopen om met de opbrengsten van deze operatie onze internationale expansie te financieren. AG Real Estate was de vastgoedpartij die we hiervoor weerhouden hadden. Het is pas op het einde van het boekenonderzoek dat wij gepolst werden of we open zouden staan voor een intrede van AG in het kapitaal van Anima. En dus hebben we met AG rond de tafel gezeten om haar intenties beter te begrijpen. Vervolgens hebben we goed nagedacht over het belang voor Anima als bedrijf. In onze groeistrategie hadden we immers vijftien jaar schitterend samengewerkt met onze voormalige hoofdaandeelhouder, Ackermans & van Haaren. Met AG krijgt Anima nu een nieuwe aandeelhouder waarmee ze de volgende fase van haar groei gaat kunnen realiseren. Voor Anima is AG een interessante overnemer, niet alleen omwille van haar stevige Belgische verankering en schitterende reputatie, maar ook omdat zij Anima ziet als haar platform om te groeien in de markt van de ouderenzorg. Het feit dat AG nog niet actief was in de uitbating betekent ook dat Anima niet wordt opgeslorpt in een grotere zorggroep, maar haar eigenheid kan behouden en een belangrijke rol kan blijven spelen in haar toekomstige ontwikkeling. Voor de medewerkers van Anima is dat een heel positief verhaal.” (lacht breed)Denken jullie dat de visie van Anima aansluit op de kernwaarden die AG uitdraagt, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid?

Benoit Halbart: "We hebben bij AG echt begrepen dat de kwaliteit van de zorg, de menselijke aanpak, prioriteit nummer één is voor Anima. Ze zijn gericht op het welzijn van de patiënt, de persoon. Dat zit in hun DNA." 

Johan Crijns: "We hebben Anima altijd gerund met een visie op de lange termijn. We hebben nooit kortetermijnwinst nagestreefd, maar alle middelen steeds geherinvesteerd in de groei van onze groep." 

Benoit Halbart: "Een visie op lange termijn, ja ook dát is gemeenschappelijk." 

Johan Crijns: "En dan ga je sowieso een aantal zaken anders bekijken. Zo schakelen we doorgaans meer medewerkers op de werkvloer in dan de meeste van onze rechtstreekse concurrenten. Dit kost wat meer, maar we weten uit ervaring dat dit ook meer rust en stabiliteit brengt in de organisatie. Het helpt ook om onze visie “We zien u graag gelukkig” in de praktijk te brengen. Stralende medewerkers zijn immers onze belangrijkste ambassadeurs om onze visie concreet te vertalen naar onze bewoners. Wij kiezen er bewust voor om onze organisatie zo aan te sturen. Onze eerste ESG-prioriteit is het ‘social’ aspect.
Daarnaast hebben we ons gebouwenpark. Het feit dat we eigenaar zijn van meer dan 80% van onze gebouwen, maakt ons speciaal in de markt. We hebben heel wat nieuwbouwprojecten gerealiseerd met veel aandacht voor het ecologische aspect. 

Wat governance betreft, is het logisch dat wanneer een bedrijf groter wordt, goed beheer alsmaar belangrijker wordt. Duurzaamheid staat al jaren op de agenda bij Anima. Hoe groter je wordt, hoe belangrijker het is om de maatschappelijke impact van je bedrijfsvoering in alle beslissingen mee te nemen." 

Benoit Halbart: "De S is een heel belangrijke letter voor AG, in alle activiteiten, producten… Want AG maakt het leven van mensen mee mogelijk door bescherming te bieden op alles wat ze doen in het leven. Bij de overname van Anima was die dimensie, die sociale dimensie waarbij de zorg voor mensen centraal staat, heel erg belangrijk voor ons. Het is voor AG een stap vooruit, een stap dichter bij de mensen. Anima houdt zich bezig met de veroudering van de populatie. Een problematiek waarop ook AG een antwoord tracht te geven, via een goed pensioen en een goede gezondheidszorg." 
Werden er bepaalde objectieven vooropgesteld? Hoe zien jullie de toekomst van deze samenwerking én van Anima evolueren?
 

Benoit Halbart: "Vandaag zijn we nog volop bezig met alle praktische aspecten van de overname. Het is nog geen jaar dat we samenzijn, en we zijn eigenlijk nog aan het kennismaken. Het is niet evident voor een groep zoals Anima om van de ene aandeelhouder naar een andere over te stappen, ook al is het een samenwerking tussen twee Belgische groepen met veel identieke waarden. Het is een stap die wij samen zetten, met alle vertrouwen. Daarna kunnen we zien welke opportuniteiten zich voordoen." 

Johan Crijns: "Wij zijn zeer warm onthaald in de groep, en dat is fijn. Voor mij verandert er waarschijnlijk het meest, want ik heb een volledig nieuwe raad van bestuur. Maar mijn medewerkers voelen nauwelijks dat er iets verandert, en die continuïteit vinden ze erg belangrijk. Wat mensen vooral geruststelt, is het sérieux van een bedrijf zoals AG. Ook voor onze vakorganisaties was dit van belang. Momenteel zijn we met een beperkt aantal mensen bezig met de postacquisitie-formaliteiten en de integratie van bepaalde processen. Er lopen een aantal work streams met AG voor de integratie op het vlak van rapportering en compliance. Daarnaast hebben we ons businessplan dat we moeten uitvoeren. Een volgende stap is onze toekomstige groei buiten het businessplan. Er is ambitie langs beide kanten om daaraan te werken maar het zal ook afhangen van de opportuniteiten die zich aandienen en van hoe het geheel zal evolueren. Maar laat een ding wel wezen. Een verzekeraar als AG stapt niet zonder ambitie in een bedrijf zoals Anima. Wel om er in de toekomst meer uit te halen dan wat er vandaag in zit​."