MVO centraal in onze bedrijfsstrategie - AG Employee Benefits
Windturbines zorgen voor een gunstige wind binnen het MVO-concept

Gepubliceerd op 20/08/2021

DELEN

MVO staat centraal in onze bedrijfsstrategie

​​​​

Als onderneming zijn wij bekommerd om onze impact op samenleving en milieu. Daarom integreren we de MVO-principes (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in onze bedrijfsstrategie.​

Wat onze groepsverzekeringsproducten betreft, is onze aanpak op het vlak van duurzaam beleggen ongetwijfeld het beste voorbeeld van een duurzaam en verantwoord beheer. 

Maar een maatschappelijk verantwoorde onderneming gaat uiteraard verder dan dat. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact van onze activiteiten op maatschappij en milieu en proberen die dan ook tot een minimum te beperken. Daarnaast passen we binnen onze strategie de principes van een goed bestuur toe, en communiceren we op een transparante en ethische manier.

Hans De Cuyper
“Duurzaamheid maakt deel uit van het DNA van AG, een 
bedrijf waarvan de wortels teruggaan tot 1824. Je kan niet overleven en bijna 200 jaar lang groeien zonder een visie op lange termijn en zonder de belangen van je klanten en de samenleving voor ogen te houden.”

​Heidi Delobelle, Chief Executive Officer van AG


 


Hoe integreert AG Employee Benefits de MVO-principes in uw groepsverzekering?

We passen een algemeen beleggingsbeleid toe op al onze producten, diensten en fondsen, op basis van de volgende drie principes: 

 We sluiten controversiële activiteiten uit.

 We integreren de ESG-criteria.

 We zijn betrokken.


1. We sluiten controversiële activiteiten uit

Wat de uitsluitingen betreft, gaan wij zelfs verder dan wat de verschillende wereldwijde wetgevingen eisen. We investeren niet in landen waarvoor internationale sancties gelden, in controversiële wapens ... We vermijden financiering via belastingparadijzen. We hebben ook de sectoren wapens, tabak en fossiele brandstoffen aan onze uitsluitingen toegevoegd.

2. We integreren de ESG-criteria

Om de duurzaamheid van onze fondsen te meten, houden wij bij de analyse van onze beleggingsmogelijkheden in tak 21 en tak 23 rekening met de maatschappelijke, milieu- en governancecriteria (ESG). Dit betekent dat wij naast boekhoudkundige en financiële gegevens ook 'niet-financiële' gegevens en analyses gebruiken:

  • ​De milieucriteria hebben betrekking op de uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik, energieverbruik enz.
  • De maatschappelijke criteria houden verband met werknemers, mensenrechten, arbeidsrecht en bedrijfsethiek.
  • Governance gaat over het goede bestuur van de onderneming, risicobeheer, ... 
Door duurzaam te beleggen, rekening houdend met de ESG-factoren, kunnen we risico's beter inschatten en zo stabielere langetermijnrendementen behalen door te kiezen voor bedrijven met goede ESG-scores.

3. We zijn betrokken

We voeren een engagement- en stembeleid. Dit betekent dat we ons stemrecht uitoefenen op bepaalde aandeelhoudersvergaderingen en een dialoog aangaan met de ondernemingen waarin wij beleggen. We eisen transparantie over de naleving van de ESG-criteria en hun inzet om duurzame doelstellingen te verwezenlijken. Bovendien moedigen wij hen aan om keuzes in die richting te maken.


Voor meer info over het globale beleggingsbeleid van AG, ga naar de pagina 'Ons beleggingsbeleid' en ontdek alle details in het document Algemeen kader Duurzaam en verantwoord beleggen'.

We hebben ook de UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) ondertekend, een keuze die ons engagement voor duurzaam en verantwoord beleggen benadrukt.​

De maatschappelijke verwachtingen tegenover Duurzaam en verantwoord beleggen ("DVB") evolueren continu. Om te beantwoorden aan specifieke behoeften van klanten, heeft AG groepsverzekering producten ontwikkeld met een nog verder doorgedreven DVB-aanpak​.

Daarom kan u er zeker van zijn dat we uw premies en reserves altijd duurzaam beleggen. Zo dragen we samen bij aan een betere toekomst voor onze samenleving.

Geïnteresseerd in onze duurzame oplossingen? Neem gerust contact op met ons.


Andere MVO-verbintenissen naast het beleggingsbeleid

Voor AG gaat het concept van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVO) verder dan duurzaam beleggen. We integreren de MVO-principes ook in onze ondernemingOnze verlaagde CO2-uitstoot is één van de vele voorbeelden dat ons globaal engagement op het gebied van MVO aantoont.

We berekenen, verminderen en compenseren onze CO2-uitstoot. We hebben onlangs dan ook het ‘CO2 neutral’-label gekregen. Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, gebruiken we duurzame materialen in onze nieuwe gebouwen, stimuleren we duurzame mobiliteit in onze onderneming en verminderen we onze CO2-uitstoot door al onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om te telewerken.

Meer weten over wat AG doet op dit vlak? Ontdek de globale visie van AG​.

 

CONTACTEER ONS