Dubbelinterview met Benoit Halbart en Heidi Delobelle - AG Employee Benefits
Interview with Heidi Delobelle & Benoit Halbart

Gepubliceerd op 12/06/2024

DELEN

Tweede pijler is meer dan ooit nodig

​​​​​​​​​
Volgens Heidi Delobelle en Benoit Halbart


Gepokt en gemazeld in employee benefits: zo zien de huidige en vorige managing director van AG Employee Benefits en Health Care de toekomst. Naar aanleiding van 200 jaar AG en 105 jaar AG Employee Benefits maken Benoit Halbart en Heidi Delobelle een round-up van de afgelopen periode en kijken ze vol vertrouwen naar de jaren die nog komen.​


Wat waren voor jullie de belangrijkste mijlpalen van AG Employee Benefits & Health Care in de afgelopen jaren?​

Heidi: We hebben met AG Employee Benefits & Health Care een reeks indrukwekkende prestaties neergezet. AG bood al in 1919 de eerste pensioenverzekeringen aan, in een tijd waarin er in België nog geen sprake was van een wettelijk pensioen. Dit pionierswerk zette de toon voor toekomstige innovaties, zoals de lancering van een state-of-the art beheerplatform.

Benoit: Of het nu de constante evolutie in de regelgeving is, de historisch lage rentevoeten of het wijzigend consumentengedrag in Health Care, we slagen er altijd in om ons – als eerste – aan te passen en producten te creëren die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten. Dat blijkt trouwens ook uit de feedback die we elk jaar van hen krijgen.

Heidi: We waren ook de eerste verzekeraar die met onze partner Waldon (het voormalige AG Health Partner) en het re-integratieprogramma Return to Work uitgebreid aandacht besteedde aan het mentaal welzijn van de aangeslotenen en fors inzet op preventie. 

​Waar zijn jullie persoonlijk het meest trots op?

Benoit: Er zijn honderden redenen om trots te zijn. Voor mij is het vooral de coherente, standvastige visie die de afgelopen dertig jaar als een rode draad het beleid van AG Employee Benefits & Health Care heeft bepaald. Bart De Smet, Jean-Michel Kupper​, Heidi en ikzelf hebben weliswaar elk onze eigen accenten gelegd, maar hadden wel één duidelijke langetermijndoelstelling voor ogen: onze klanten verantwoorde en performante oplossingen aanbieden, in lijn met de langetermijnverbintenissen die we als pensioen- en zorgverzekeraar aangaan.

Heidi: Persoonlijk ben ik bijzonder trots op onze status als global pension player.

Benoit: Inderdaad, dankzij de acquisitie van pensioenfondsbeheerder Conac hebben we een 360°-graden aanbod dat voor elk bedrijf in België een passende pensioenoplossing omvat.

Heidi: Daarnaast spelen we een voortrekkersrol in de digitalisering, met zowel de automatisering van onze back-office als een volledig digitale front-end. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van onze de MyAG Employee Benefits app, waarmee de aangeslotene alle waarborgen en voordelen via zijn werkgever makkelijk bij de hand heeft.

We mogen ook best fier zijn op ons professionalisme en onze financiële discipline, die ons in staat stellen om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten. Onze winstdeelnamegarantie over twee jaar is daar een goed voorbeeld van. Onze technische expertise achter de schermen is van onschatbare waarde. Zo konden we in een lage renteomgeving enerzijds een totaalrendement bieden dat beantwoordt aan de WAP-verplichting van onze klanten, en anderzijds perspectieven voor de toekomst via onze hybride oplossingen. Al deze zaken dragen, zoals Benoit het net zei, bij aan onze hoge klanttevredenheid.​

​"​AG Employee Benefits & Health Care heeft al meer dan 30 jaar een coherente, standvastige visie, in lijn met de langetermijnverbintenissen die we met onze klanten aangaan."

Benoit Halbart​

Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen voor AG Employee Benefits & Health Care en voor de groepsverzekeringen in het algemeen? 

HeidiEen van de grootste uitdagingen vind ik de implementatie van de grote hoeveelheid nieuwe wetgeving die, laat ons eerlijk zijn, niet altijd een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Intern onderzoeken we volop hoe we intelligent kunnen omgaan met technologische mogelijkheden en artificiële intelligentie. Verder krijgen we vanwege budgettaire problemen bij de overheid ook te maken met politieke beslissingen die de fiscale stabiliteit van de tweede pijler in gevaar brengen.

Benoit: Onze pensioenen en gezondheidszorg hebben baat bij een langetermijnvisie, maar staan door de politieke en budgettaire instabiliteit zwaar onder druk. We moeten daarom de politici blijven bewustmaken van de absolute noodzaak van een sterke tweede pensioenpijler en solide gezondheidszorgverzekeringen.

"Om de pensioenen betaalbaar te houden in de toekomst, moeten beleidsmakers voldoende ruimte laten voor de ontwikkeling en uitbreiding van de tweede pijler."

Heidi Delobelle​

Hoe zien jullie de toekomst van AG Employee Benefits & Health Care?​

Heidi: ​Ik zie zeker ruimte voor verdere groei, met name net door de verbreding van de toegang tot de tweede pijler, en de uitbreiding van de dekkingen.

Benoit: De behoeften nemen alleen nog toe. De vervangingsratio van het wettelijk pensioen ligt te laag, waardoor een aanvullend pensioen absoluut noodzakelijk is. Veel werknemers hebben echter nog geen of een te beperkt aanvullend pensioenplan. Wat gezondheid betreft, zie ik voor ons een belangrijke rol weggelegd in de aanpak van de groeiende problematiek rond mentaal welzijn op de werkvloer. We houden de vinger aan de pols en blijven nieuwe preventie- en re-integratiediensten ontwikkelen die aan de behoeften van onze klanten beantwoorden.​​​​
Lees ook het interview waarin de voormalige managing directors Bart De Smet en Jean-Michel Kupper terugblikken op de grote uitdagingen en kleine anekdotes uit hun periode bij AG Employee Benefits & Health Care. Een tijdperk waarin de huidige marktleider zijn positie bevestigde en verstevigde.


​lees het intervi​ew​