AG gaat nog steeds voluit voor duurzaamheid - AG Employee Benefits
Nathalie Erdmanis

Gepubliceerd op 26/09/2023

DELEN

AG gaat nog steeds voluit voor duurzaamheid

AG houdt zich al lang niet meer op de achtergrond in de huidige ecologische en sociale strijd. Als leider op de Belgische verzekeringsmarkt neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid op lange termijn ten opzichte van onze maatschappij. Hierbij stelt het de behoeften van zijn klanten steeds centraal. Nathalie Erdmanis, Director of Sustainability bij AG, bespreekt de verschillende duurzame concepten en initiatieven die in en door de verzekeringsmaatschappij worden geïntegreerd en ontwikkeld.

AG: Elk jaar publiceert AG zijn duurzaamheidsverslag. Waarin verschilt het sustainability report van 2022 van dat van 2021​​ ? Zijn er nieuwigheden?

Nathalie: Eerst en vooral hebben we bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag 2022 erop gelet dat de storytelling voor iedereen toegankelijk is. We hebben ervoor gezorgd dat je geen expert in duurzaamheid of verzekeringen moet zijn om de concepten te begrijpen. We hebben het document ook luchtig ingedeeld, met prachtige illustraties en infographics die helpen om de belangrijkste cijfers in onze impactzones in beeld te brengen: verzekeraar, investeerder, werkgever, verantwoordelijke onderneming.

Inhoudelijk hebben we ervoor gekozen om te benadrukken dat duurzaamheid steeds meer wordt geïntegreerd in alle afdelingen en op alle niveaus van het bedrijf. Een mooi voorbeeld daarvan is onze AG Campus, een gezellige plek gebouwd met ecologisch verantwoorde materialen, die een modern opleidings- en ontmoetingscentrum vormt voor de AG-medewerkers.

Deze leer- en inspiratieomgeving is de ideale plek om te innoveren, met meer bepaald AG College​, een intern opleidingsprogramma van 6 maanden voor mensen zonder diploma hoger onderwijs. We organiseren er ook mooie evenementen zoals de 2e editie van de Sustainability Day.

AG bekroond met Gouden Duurzaamheidslabel van EcoVadis

Het onafhankelijke rating agency dat wereldwijd de inspanningen van bedrijven op het gebied van duurzaamheid beoordeelt, heeft AG de Gouden Duurzaamheidslabel in 2023 toegekend. Daarmee behoort ons bedrijf tot de 5% best presterende bedrijven wereldwijd op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

EcoVadis beoordeelt meer dan 100.000 bedrijven uit 200 sectoren in 175 landen. Gezien het aantal criteria, onderverdeeld in vier thema's (milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaam aankoopbeleid) waaraan moet worden voldaan, is AG bijzonder trots op deze prestatie.


 

De voorbije jaren heeft AG ervoor gekozen om verantwoord te investeren. Hoe zit het met de investeringen in België? In welke domeinen wordt er geïnvesteerd?

Je moet weten dat AG de grootste investeerder is in België. Dat is iets om trots op te zijn, want van de 70 miljard euro die de maatschappij elk jaar investeert, wordt 25 miljard geïnvesteerd in België. Dat is bijna 37%. AG heeft onlangs geïnvesteerd in Fluxys​​​, de Belgische gasnetbeheerder, om zo een belangrijke speler te worden in het vervoer van waterstof en CO2. In mei 2022 hebben we ook de overname afgerond van Anima, een Belgische groep die actief is in hoogwaardige ouderenzorg, eveneens met het oog op een betere toekomst.

In totaal wordt bijna 10 miljard euro geïnvesteerd, steeds op basis van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) in sectoren of initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Enkele concrete voorbeelden op het vlak van hernieuwbare energie: zonnepanelen in heel België, het windmolenpark Rentel in de Noordzee en de tram in Luik (groene mobiliteitsinfrastructuur). In een meer maatschappelijke context investeren we in ziekenhuizen, scholen, de gevangenis van Haren en rusthuizen (Anima). Even ter herinnering: investeringen in de wapen-, steenkool- en tabakssector bijvoorbeeld zijn uitgesloten.

Tot slot hebben we ons via onze moedermaatschappij Ageas aangesloten bij de Net Zero Asset Owner Alliance​​ (NZAOA), een initiatief van verzekeraars, pensioenfondsen en stichtingen die zich ertoe verbinden om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in hun beleggingsportefeuilles tegen 2050 tot nul te herleiden. 

Hoe ziet de toekomst er voor AG uit op het vlak van duurzaamheid?

Het is onze ambitie om duurzame producten te blijven ontwikkelen en de betrokkenheid van onze makelaars op dat vlak te blijven vergroten, met name via Go4Impact. Met Go4Impact lanceerde AG onlangs een online tool waarmee makelaars hun koolstofvoetafdruk kunnen bepalen en verminderen aan de hand van gerichte acties die zijn afgestemd op hun kantoor. AG is de eerste verzekeraar in België die zo'n tool ontwikkelt.

Daarnaast renoveren we momenteel ook onze gebouwen om ze milieuvriendelijker te maken en een betere plek te creëren om te werken, te innoveren en te groeien.

Tot slot zal de Europese CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) in 2024 de duurzaamheidsrapporteringen van bedrijven harmoniseren en de beschikbaarheid en kwaliteit van de gepubliceerde gegevens verbeteren. Heel wat bedrijven (waaronder AG) zullen de Europese normen voor verplichte duurzaamheidsrapporteringen moeten volgen en gedetailleerde informatie moeten publiceren over hun materiële risico's, kansen en impact met betrekking tot maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties.

En tot slot, hoe integreert AG duurzaamheid in zijn producten?

Enkele concrete voorbeelden daarvan zijn de AG EcoBonus Woning, de overname van Touring door AG en BNPPF om ecosystemisch elektrisch rijden te ontwikkelen, MyWellRi​​, een tool om het welzijn van medewerkers te beoordelen en de nieuwe app MyAG Employee Benefits, die diensten aanbiedt rond mentale veerkracht en fysiek welzijn.

Elke dag opnieuw blijven we streven naar duurzaamheid. Onze ambitie is duidelijk: meer producten aanbieden die een positieve impact hebben op onze planeet en het premie-inkomen uit producten die de overgang naar een duurzamere wereld stimuleren, vergroten.

 

Wie is Nathalie Erdmanis?

  • Ze behaalde een masterdiploma Business Engineering aan de Solvay Business School (ULB).
  • In de loop van haar carrière bekleedde Nathalie Erdmanis verschillende functies, waaronder Vice President Marketing bij Brussels Airlines en Marketing & Communications Director bij McDonald's.
  • In 2016 ging ze bij AG aan de slag als Director of Strategic Marketing & Branding.
  • Sinds april 2021 is Nathalie Erdmanis Director of Sustainability bij AG.
  • Naast haar huidige functie is ze ook lid van de Board of Directors van de Kamer van Koophandel van Brussel.