Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming in orde is met de GDPR? - AG Employee Benefits

Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
afrastering-licht

Gepubliceerd op 31/05/2018

DELEN

GDPR van toepassing sinds 25 mei 2018

Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat uw contractvoorwaarden in overeenstemming zijn met deze nieuwe wetgeving?


De GDPR(1) past de regels aan op het vlak van privacybescherming en zorgt voor een harmonisatie binnen alle EU-lidstaten.

AG Insurance heeft altijd bijzondere aandacht besteed aan het garanderen van de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens, en aan het naleven van wetten en reglementeringen.         

In het kader van de invoering van de GDPR heeft AG Insurance de nieuwe privacyregels opgenomen in zijn privacybeleid, procedures en systemen.

AG Insurance heeft ook een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die minutieus toeziet op de naleving van de GDPR.

 

Addendum: wat moet u doen in de praktijk?

AG Insurance heeft al zijn klanten onlangs een addendum bezorgd zodat uw contractvoorwaarden in overeenstemming zijn met deze nieuwe wetgeving.

We hebben u als werkgever gevraagd om dit addendum (elektronisch) te ondertekenen en het ons terug te sturen via e-mail of met de post. We voegen dit nadien toe aan uw contractuele documenten.

Als u deze procedure volgt, is uw onderneming in orde met de nieuwe wetgeving. En dan heeft AG Insurance zijn verplichtingen op het vlak van compliance nageleefd.

 

De Q&A geven een antwoord op al uw vragen

Klik op deze link en lees het antwoord op de meest gestelde vragen over het addendum.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze privacyverklaring.

                                      

(1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), PB L 119/1 van 4 mei 2016.