Filip Corten vertelt meer over de situatie in België en Europa. - AG Employee Benefits
Filip-corten

Gepubliceerd op 02/03/2018

DELEN

Blik op de economische en financiële situatie


Filip Corten, Senior Strategist bij AG Insurance, analyseert de financiële markten en de macro-economische omgeving. Hij vertelt meer over de situatie in België en Europa en maakt een ommetje via China en de Verenigde Staten.

De wereldeconomie komt eind 2017 bijzonder goed voor de dag. De groei van het internationale bbp bedroeg in 2017 ongeveer 3,5 % en zou in 2018 doorstijgen tot 3,75 %, maar in 2019 enigszins vertragen. Dat blijkt uit de recente statistieken van de OESO:

financiele-situatie.JPG 

  

De eurozone doet het met een groei van 2,4 % op jaarbasis beter dan de Verenigde Staten. “De industriële productie blijft zich herstellen, ook in de landen die traditioneel wat achterop hinken, zoals Italië. Ook de export komt goed uit de verf. De vraag naar leningen zit in de lift en de werkloosheid evolueert in de goede richting”, legt Filip Corten uit.

 

De Verenigde Staten laten ook een positieve groei van 2,2 % noteren, maar enkele concrete indicatoren wijzen erop dat de economische cyclus zijn laatste fase ingaat: de industriële bestellingen stijgen minder snel, het herstel van de vastgoedmarkt loopt vast, de vraag naar leningen evolueert negatief, … “Positief is dat de werkloosheid op een bijzonder laag peil staat. De situatie kan nog keren als de in december door het Congres goedgekeurde belastinghervorming van Donald Trump snel wordt uitgevoerd. Alleen komt die hervorming er waarschijnlijk pas in 2022. In de praktijk zal deze belastingverlaging allicht minder groot zijn dan eerst verwacht.” De Amerikaanse Federal Reserve heeft bovendien de rente in december opgetrokken. En volgend jaar zou ze dat in principe nog tweemaal doen, omdat de Fed ervan uitgaat dat de aanhoudend lage inflatieverwachtingen de verstrakking van het Amerikaanse monetaire beleid dreigen af te remmen. Een grote meerderheid van de bevraagde professionals verwachten dat vooral de conjuncturele ontwikkelingen de evolutie van de rente zullen bepalen. Filip Corten nuanceert echter: “We denken dat de economische groei momenteel piekt omdat de eerste tekenen van een ommekeer al zichtbaar zijn. Naar onze mening zal de groei volgend jaar naar ongeveer 2 % zakken. De VS zullen als eerste getroffen worden, gevolgd door de eurozone.”


China blijft positief, maar het is wel opletten voor een onevenwicht. Momenteel heeft de Chinese regering de situatie goed onder controle met een vijfjarenplan dat afloopt in 2020. Dit beleid levert goede resultaten op. We verwachten dat de Chinese economie op korte termijn blijft groeien. Maar op langere termijn moeten we op sommige duidelijke onevenwichten toch een antwoord krijgen. De totale schuldenlast van de economie van het land, vooral te wijten aan de Chinese bedrijven, is sterk gestegen van 200 % in 2011-2012 naar 260 % vandaag. Bedrijven zullen die schulden vanaf 2020-2021 moeten herfinancieren en sommige zouden dan wel eens in moeilijk vaarwater kunnen terechtkomen. We zien bovendien dat de actieve bevolking sinds 2011 stagneert. Volgens ons zal de Chinese bevolking vanaf 2025 beginnen af te nemen. Vanaf 2020-2021 moeten we bijgevolg rekening houden met een reële daling van de groei.”


Wat doen de centrale banken?
Na wat voorafgaat, borrelt een belangrijke vraag op: hoe zullen de centrale banken reageren? “De voorbije jaren hebben de centrale banken een grote hoeveelheid liquiditeiten in het financiële systeem gepompt en dat deed de rentevoeten kelderen. Momenteel koopt de ECB nog altijd maandelijks voor 60 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties op. Die bedragen dalen in 2018 om te stoppen in 2019, wat naar alle waarschijnlijkheid een impact zal hebben op de rente. We verwachten dus dat de ECB haar rente vanaf 2019 met 0,25 % zal verhogen. De Amerikaanse centrale bank is al een tijdje geleden gestopt met haar opkoopprogramma. Vorige jaar voerde de Fed drie renteverhogingen door. Doel is haar balans af te bouwen, om zo al te agressieve renteverhogingen in de toekomst te vermijden.”


En in België ? 
“Met een begrotingstekort van 2 % behoort België tot de middenmoot van de Europese landen verklaart Corten. “Ook andere indicatoren zijn positief: de netto buitenlandse positie, een sterkere groei dan het gemiddelde van de eurozone, de daling van de werkloosheid, ... De evolutie van de loonkosten is dan weer negatief: de afgelopen 15 jaar stegen de loonkosten in België sterker dan in alle andere landen van de eurozone.”


Beperkte renteverhoging in 2018
Volgens Corten zou de rentestijging beperkt moeten blijven, maar is een lage langetermijnrente een noodzaak. “In 2018 verwachten we dat de rente opnieuw een halve procent stijgt. De totale schuldenlast van de eurozone bedraagt 250 % van het bbp, wat geen problemen oplevert zolang de rente laag blijft. Een forse stijging van de rente kan sommige gezinnen, bedrijven en zelfs overheden in een lastig parket brengen.
De centrale banken moeten zich dus hoeden voor een al te bruuske renteverhoging.”


Zijn de meer risicodragende activaklassen het interessantst?

Bij een lage rentestand kan het zinvol zijn om te beleggen in meer risicodragende activaklassen om het potentiële rendement te verhogen. De eerste en meest logische stap zou dan zijn om over te stappen van staats- naar bedrijfsobligaties. “De vraagprijs voor bedrijfsobligaties ligt echter vrij hoog en het extra rendement dat eruit te halen valt, is te laag. Op lange termijn is de waarde van Europese aandelen interessant. Die van Amerikaanse ook, maar die zijn wel duurder en worden ondersteund door de bedrijfswinst. De aandelen van de groeimarkten behouden eveneens hun aantrekkingskracht: hun waardering is extreem laag en de winsten blijven een groei van 20 % op jaarbasis noteren. Op basis van de indicatoren in 2017 zal de volatiliteit op de markt groter zijn in 2018, wat kleine correcties kan meebrengen in de waardering van die aandelen.”