Onderzoek Vlerick Business School en AG over arbeidsongeschiktheid - AG Employee Benefits
vrouw-op-sofa

Gepubliceerd op 04/12/2018

DELEN

Arbeidsongeschiktheid: kloof tussen verwachting en realiteit

​​​​​

​Zwangerschapsrust, burn-out, zware ziekte of ongeval: steeds meer Belgische werknemers vallen voor lange tijd uit op hun werk. Hoe kijken zij aan tegen arbeidsongeschiktheid? En wat verwachten ze van hun werkgever wanneer het hen overkomt?


In een recent onderzoek van Vlerick Business School en AG Insurance peilde professor Xavier Baeten naar de persoonlijke ervaringen en verwachtingen die loontrekkenden in de privésector en contractueel ambtenaren hebben rond arbeidsongeschiktheid. Er werd hen ook gevraagd welke rol zij bij arbeidsongeschiktheid zien voor de werkgever. Hieronder vindt u de drie belangrijkste bevindingen van professor Baeten.

Werknemers overschatten de wettelijke uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid

 

"59% van de ondervraagden verwacht vroeg of laat arbeidsongeschikt te zullen worden."

(prof. dr. Xavier Baeten, Professor of Reward and Governance)

 

Wie ooit al arbeidsongeschikt was, weet maar al te goed dat zijn loon in die periode aanzienlijk terugvalt. Werknemers die nog nooit arbeidsongeschikt waren daarentegen, blijken de arbeidsongeschiktheidsuitkering te hoog in te schatten. En dat is geen goeie zaak, want 59% van de ondervraagden verwacht vroeg of laat arbeidsongeschikt te zullen worden.

In de eerste maand betaalt de werkgever meestal nog het volledige loon uit, maar vanaf de tweede maand valt de werknemer terug op een socialezekerheidsuitkering die slechts 60% van zijn salaris bedraagt.

Vooral het feit dat de uitkering begrensd wordt, is voor de meeste mensen schrikken. De sociale zekerheid berekent de uitkering op basis van een maandloon dat op ongeveer 3.700 euro geplafonneerd wordt. Met het loon boven dit plafond wordt geen rekening gehouden. Daardoor lijdt een medewerker bij arbeidsongeschiktheid een groter inkomensverlies naarmate hij meer verdient.


De uitkering zou de huidige levensstandaard niet kunnen garanderen

8 op de 10 ondervraagden denkt dat de wettelijke uitkering alleen niet zou volstaan om de bereikte levensstandaard te garanderen.

32% geeft zelfs aan dat ze in financiële problemen zouden verzeilen.

 

Vooral werknemers met een salaris onder het plafond van 3.700 euro maken zich zorgen over financiële problemen door arbeidsongeschiktheid.


Wat is de rol van de werkgever in dit verhaal?
Volgens werknemers is het de taak van hun werkgever om hen te beschermen tegen het inkomensverlies dat met arbeidsongeschiktheid gepaard gaat, zo blijkt uit het onderzoek. De beroepsgebonden verzekering gewaarborgd inkomen is dan ook een gegeerd voordeel. Meer dan 90% zou het erg appreciëren mocht zijn werkgever zo’n verzekering in het verloningspakket integreren. Vooral werknemers met een salaris onder het Belgische gemiddelde waarderen dit soort verzekering het meest, vermoedelijk omdat zij weinig reserve hebben om een financiële tegenvaller op te vangen.            

Werkgevers die zich willen onderscheiden, kunnen hun kans grijpen. Slechts 40% van de loontrekkenden in de privésector zegt namelijk een verzekering gewaarborgd inkomen te hebben in zijn verloningspakket. Bij contractueel ambtenaren daalt dit percentage zelfs naar 13%, en bij jobs voor laaggeschoolden nog minder. Werknemers zijn alvast vragende partij. Als zij hun budget voor extralegale voordelen zelf zouden kunnen verdelen, dan zou 94% een deel reserveren voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

        

Ontdek zeker ook de volgende artikels waarin we dieper inzoomen op het onderzoek van professor Baeten:

              

Wil u graag meer info over onze oplossing Income Care, dan staat uw commercieel contactpersoon voor u klaar. Contacteer hem of haar via de groene contactknop.