Absenteeism in Belgium: download the research paper - AG Employee Benefits
Download the research paper on absenteeism in Belgium

Gepubliceerd op 24/03/2021

DELEN

Absenteïsme in België: download de paper

Absenteïsme of ziekteverzuim heeft een enorme impact op uw organisatie. Samen met The VIGOR Unit onderzocht AG de kost van absenteïsme in België. Wat zijn de oorzaken en gevolgen? En hoe kan u het vermijden? U ontdekt de uitgebreide onderzoeksresultaten in het ‘Research Report on Absenteeism’.

460.000*. Zoveel werknemers waren er eind juni 2020 al minstens een jaar afwezig van het werk. Een groot deel van die arbeidsongeschiktheid is te wijten aan stress, denk maar aan de vele gevallen van burn-out. En de coronacrisis doet niet meteen hopen op snel beterschap. Hoog tijd dus om de arbeidsongeschiktheid in België beter in kaart te brengen.


Pragende vragen rond absenteïsme

Aan de hand van een uitgebreide bevraging bij 1.000 werknemers en een diepgaand wetenschappelijk literatuuronderzoek door The VIGOR Unit (spin-off UGent) wilden we een antwoord bieden op enkele prangende vragen:

  • Wat is de kost van absenteïsme voor uw onderneming?
  • Wat kan u doen om absenteïsme te vermijden?
  • Welke risicofactoren vergroten de kans op absenteïsme?
  • Wat is de rol van een welzijnsbeleid binnen uw onderneming?
  • Hoe rolt u zo’n welzijnsbeleid uit?


Opvallende resultaten

De bevraging bij de werknemers geeft alvast enkele opvallende resultaten. 

  • Zo voelt maar liefst 1 op de 5 werknemers zich niet goed op het werk. Dit cijfer loopt zelfs op tot bijna 1 op de 2 in organisaties die door de werknemer als heel zakelijk (>< zorgzaam) worden beschouwd. 
  • ​Die identiteit van een onderneming (zakelijk vs zorgzaam) speelt ook een belangrijke rol bij absenteïsme. De door de werknemers geschatte kans op uitval door stress is in zorgzame ondernemingen veel kleiner dan bij zakelijke ondernemingen.
  • Bijna 25% van de werknemers denkt dat er een grote kans is dat hij/zij in de komende 3 jaar meer dan een maand arbeidsongeschikt zal zijn door stress.
  • De vaakst voorkomende triggers die leiden tot absenteïsme zijn stress, een verminderd fysiek of mentaal welzijn, maar ook zaken die te maken hebben met de werkcontext. 
  • Op sommige triggers heeft de werkgever weinig of geen vat, maar bij andere kan hij via de juiste aanpak het verschil maken. En ook de rol van de werknemer zelf is belangrijk.Absenteïsme vermijden via sterk welzijnsbeleid​

​Het wetenschappelijk literatuuronderzoek toont duidelijk aan dat een holistisch en duurzaam welzijnsbeleid noodzakelijk is om langdurige afwezigheden te vermijden. Met een combinatie van preventieve maatregelen die o.a. focussen op de levensstijl en het mentale welzijn van uw werknemers, en curatieve maatregelen zoals een gepast return-to-work-beleid, komt u al een heel eind in uw strijd tegen arbeidsongeschiktheid.


Download gratis het Research Report on Absenteeism​​

​Wil u graag de volledige studie rond absenteïsme in België lezen? Download dan gratis de paper via de knop hieronder. AG Health Partner en AG Employee Benefits helpen u nadien graag bij het opzetten en uitrollen van een uitgekiend welzijnsbeleid binnen uw onderneming.​​*Bron: RIZIV (2020)​​