Het aanvullend pensioen in België: enkele cijfers - AG Employee Benefits
Vrouw presenteert de cijfers van het aanvullende pensioen

Gepubliceerd op 21/01/2021

DELEN

Het aanvullend pensioen in enkele cijfers

​​

Hoeveel mensen hebben een groepsverzekering in België? Wat is het bedrag van alle aanvullende pensioenen? Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, en tussen jongeren en ouderen bij de toekenning van een aanvullend pensioen? De FSMA beantwoordt deze vragen in haar studie, gebaseerd op de cijfers van Sigedis. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers en de elementen die van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek.

Het aanvullend pensioen in enkele cijfers  

3.950.000 Belgen waren in 2020 aangesloten bij een pensioenplan. Dat is 5% meer dan in 2019.  De totale reeds opgebouwde pensioenreserves bedroegen 91,5 miljard euro. Een stijging van 7% ten opzichte van 2019.

Wat zijn de cijfers van AG? ​

1 op de 2 grote Belgische ondernemingen vertrouwt al op AG voor een pensioenplan voor hun werknemers. 1.195.000 mensen hebben dus via hun werkgever en/of sector bij AG een levens- en  overlijdensverzekering.  


Aanvullend pensioen: wat is van invloed op deze cijfers?


1. De leeftijd, het geslacht en het beroepsstatuut van de aangeslotene
  
Hoe ouder de aangeslotene, hoe hoger de verworven reserves. Ze stijgen geleidelijk gedurende de hele loopbaan om een mooi kapitaal te vormen wanneer de aangeslotene met pensioen gaat.  Gemiddeld heeft een aangeslotene tussen 55 en 64 jaar 56.057 euro aan verworven reserves. En de reserves van mannen in deze leeftijdsgroep (71.171 euro) zijn twee keer zo hoog als die van vrouwen (33.210 euro).  . 

Grafiek 'Verworven reserve - gemiddelde per geslacht en per leeftijdcategorie'​Bron: studie van de FSMA Sectoroverzicht 'De tweede pensioenpijler in beeld'.​

Wat biedt AG u aan?  

Bij AG kan u een beleggingsparcours creëren dat evolueert naargelang de leeftijd van uw medewerker.  

Het aantal aanvullende pensioenen wordt ook beïnvloed door het beroepsstatuut van de aangeslotene. Zo heeft de meerderheid van de werknemers een groepsverzekering, terwijl slechts 9% van de zelfstandigen ervoor kiest een aanvullend pensioen op te bouwen. En de cijfers liggen nog lager wanneer de aangeslotene een gemengde carrière heeft. ​

  • 85% is werknemer
  • 9% is zelfstandige
  • 6% heeft een gemengde carrière

Van de 91,5 miljard euro reeds opgebouwde reserves in België, is 69% afkomstig van de verworven reserves van werknemers en 31% van zelfstandigen..


2. Inrichter van het plan

De werkgever of de sector kan een pensioenplan inrichten. Als de werkgever een pensioenplan voor zijn werknemers ontwikkelt, gaat het om een ondernemingsplan. Als de sector het initiatief neemt om een pensioenplan voor de hele sector op te zetten, spreken we van een sectorplan. 

We zien meer aansluitingen bij sectorplannen. Toch zijn de reserves die de aangeslotenen al hebben opgebouwd, lager dan die in de bedrijfsplannen. 


Bedrijfsplan
​Sectorplan
​Aantal aangeslotenen
​1.991.464 aangeslotenen
​2.113.657 aangeslotenen
Totaal bedrag van de verworven reserves
​52,8 miljard euro
​5,2 miljard euro
​Gemiddelde verworven reserve
​27.237 euro
​2.475 euro
Gemiddelde verworven reserve voor 55-64 jarigen
​69.179 euro
4.715 euro​​

Quid AG?

AG ondersteunt zowel werkgevers als sectoren bij het opzetten van hun pensioenplannen. We beheren dan ook zowel bedrijfs- als sectorplannen. U kan dus rekenen op een passende professionele opvolging en expertise aangepast aan uw behoeften.

3. Type van pensioentoezeggingen

Er zijn twee soorten pensioentoezeggingen:​

 De pensioentoezegging van het type vaste bijdragen (Defined Contribution plan of DC-plan). 

Een pensioentoezegging van het type Defined Contributions is een pensioenregeling waarbij de werkgever of de sector geen eindbedrag belooft, maar enkel de betaling van bijdragen.

 De pensioentoezegging van het type vaste prestaties (Defined Benefit plan of DB-plan)

Bij een pensioentoezegging van het type Defined Benefit bepaalt de werkgever of de sector een bedrag of een periodieke rente dat/die de aangeslotene op het moment van zijn pensioen krijgt.


Meer mensen onderschrijven een pensioenplan via een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen. Maar de opgebouwde reserves voor dit type plannen zijn aanzienlijk lager dan die in een pensioentoezegging van het type vaste prestaties.
Type DB-plan
Type DC-plan
​Aantal aangeslotenen​ 5​%
77%
Totaal bedrag van de verworven reserves20,0 miljard euro ​33,6 miljard euro


Oplossingen bij AG

Met de DC-oplossingen van AG kan u kiezen om te beleggen in tak 21, tak 23 of een combinatie van beide.

Daarnaast is er nog een derde soort pensioentoezegging. Met Cash Balance  kan u de beleggingsfondsen kiezen en de rendementen van uw medewerkers bepalen. En als de reserves de door u aangegane toezeggingen overschrijden, kan u bepalen hoe dit bedrag moet worden gebruikt.​


4. Beleggen in tak 21, tak 23 of een combinatie van beide 

Verzekeraars beheren 82% van de verworven reserves (74,6 miljard euro) en pensioenfondsen 18%. Verzekeraars beleggen een groot deel van de verworven reserves (67,3 miljard euro) in tak 21-producten, in een combinatie van tak 21 en tak 23 (6,7 miljard euro), en in tak 23-producten (0,6 miljard euro).. 

Grafiek 'Verworven reserves'  
 


Bron: studie van de FSMA Sectoroverzicht 'De tweede pensioenpijler in beeld'.
Welke optie kiezen bij AG?

U kan kiezen tussen flexibele producten met een belegging in tak 21, tak 23 of een combinatie van beide.  

Via een cafetariaplan kan u nog verder gaan. Uw medewerker kan de belegging naar wens aanpassen terwijl hij of zij binnen het door u gestelde kader blijft. Lees meer over het cafetariaplan en de verschillende mogelijkhe​den.  

Meer weten over de studie van de FSMA? Hier vindt u alle details van het onderzoek 2020