Unieke benchmark gewaarborgd inkomen

​​​​​​​​​​​​​​Benchmark gewaarborgd inkomen

Inkijk in het landschap van de invaliditeitsplannen in België

Een brandend actueel topic, boeiende sprekers en de bekendmaking van unieke inzichten in het landschap van de invaliditeitsplannen… Dat waren de ingrediënten van het event Benchmarkstudie verzekering Gewaarborgd Inkomen dat op 27 mei in onze AG Campus plaatsvond. Hier vindt u een terugblik op een geslaagde namiddag.

De benchmarkstudie Verzekering Gewaarborgd Inkomen werd uitgevoerd op basis van de gegevens van 270.689 actieve aangeslotenen bij collectieve bedrijfsplannen, gespreid over 3.790 bedrijven uit 18 sectoren. Alle cijfers, toelichtingen en conclusies zijn nu netjes gebundeld in een unieke whitepaper, die u hier kan aanvragen.


Bemoedigende beleidsmaatregelen rond re-integratie

Saskia Decuman, Expert Arbeidsre-integratie bij het RIZIV, breekt een lans voor een transversale aanpak van het hardnekkige probleem van langdurig ziekteverzuim. Ze benadrukt daarbij het belang van beleid dat gebaseerd is op kortlopend onderzoek, snelle implementatie en wetenschappelijke evaluaties ‘en cours de route’. Er is volgens haar ook nood aan specifieke, geïntegreerde data om doeltreffend actie te kunnen ondernemen op het vlak van re-integratie

“Er zijn gelukkig bemoedigende ontwikkelingen”, merkt Saskia Decuman op. “De Terug-naar-Werktrajecten (TNW-trajecten), die ondersteuning bieden aan mensen die tijdens hun arbeidsongeschiktheid weer aan de slag willen gaan binnen hun restcapaciteiten, hebben een positieve impuls gegeven aan gedeeltelijke werkhervatting. We wachten nog op de effecten van recentere beleidsmaatregelen, zoals de werkhervattingspremie. Deze premie moet werkgevers motiveren om arbeidsongeschikte personen onder bepaalde voorwaarden het werk te laten hervatten. Daarnaast biedt het Terug-naar-Werkfonds (TNW-fonds) vouchers van maximaal 1.800 euro voor personen wiens werkgever het arbeidscontract heeft beëindigd wegens medische overmacht. De werkgever meldt de beëindiging binnen 45 dagen en financiert de voucher op straffe van boetes.”


​​​​​​​​​​​​​​Benchmark gewaarborgd inkomen

Verzekering invaliditeitsrente: de meest onderschatte risicodekking in Employee Benefits

Een werknemer heeft meer kans om ziek te worden dan om opgenomen te worden in het ziekenhuis of te overlijden. Toch bedraagt de penetratiegraad van de verzekering Gewaarborgd Inkomen slechts 18%, met grote verschillen tussen economische sectoren.

Dat is een van de conclusies van de benchmarkstudie Verzekering Gewaarborgd Inkomen, uitgevoerd door marktleider AG. An Decock en Patrick Mackowiak overlopen de opvallendste conclusies van de studie.

  • 2 op 3 mensen overschatten het vervangingsinkomen dat het RIZIV uitkeert in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, vooral degenen met een salaris boven het ZIV-plafond.

  • Zodra ze zich bewust worden van de financiële realiteit van arbeidsongeschiktheid, hebben velen het gevoel dat ze hun huidige levensstandaard niet zullen kunnen handhaven, en 90% zou het zeer op prijs stellen als hun werkgever hen een dekking gewaarborgd inkomen zou bieden.

  • De grootte van een onderneming, de sector waartoe ze behoort en het salaris zijn de belangrijkste factoren die de waarschijnlijkheid van een dekking Invaliditeitsrente en de gekozen variabelen beïnvloeden.

  • Afhankelijk van de sector is het verrassend om te zien dat sommige werknemers wel een overlijdensdekking hebben, maar geen dekking Premievrijstelling.


Praktijkvoorbeeld: de rol van een invaliditeitsplan in de geïntegreerde aanpak van ziekteverzuim

Laure Maes, Human Resources Manager Afton Chemical, legt uit hoe belangrijk het is voor de continuïteit en efficiëntie binnen een chemisch bedrijf als Afton Chemical om langdurige arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te voorkomen. De Amerikaanse multinational telt wereldwijd ongeveer 2.000 werknemers, waarvan 200 in België. Het bedrijf was een van de voorlopers om destijds zowel bedienden als arbeiders een interessant employee benefits package aan te bieden. Daar zit tot vandaag ook een invaliditeitsplan van het type step-rate in met een wachttijd van 30 dagen en een waarborg Premievrijstelling. Laure Maes: “De verzekering Gewaarborgd Inkomen is een troef, die vooral op sleutelmomenten zoals het afsluiten van een lening of het krijgen van kinderen, goed resoneert met de behoeften van werknemers.”


​​​​​​​​​​​​​​Benchmark gewaarborgd inkomen

Houdt u gelijke tred met uw peers?

De benchmarkstudie toont niet alleen grote verschillen tussen de 18 onderzochte sectoren, ook binnen elke sector lopen de cijfers uiteen. Hoe scoort uw invaliditeitsplan tegenover dat van uw peers? Is de bescherming die het biedt uitgebreid of eerder beperkt?

Maak vandaag nog een afspraak om het rapport van uw sector in te kijken.
Uw vertrouwde contactpersoon of salesmedewerker maakt graag tijd vrij om de cijfers en bevindingen binnen uw sector samen met u te overlopen. Wil u ervoor zorgen dat u uitblinkt op de arbeidsmarkt? Dan vinden we samen met u de gepaste formule, samen met een holistische ondersteuning voor uw welzijnsbeleid.


IK WIL EEN AFSPRAAK

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​