Formulieren

Alle formulieren voor uw verzekeringen op een rij.

​​

Verzekering arbeidsongeschiktheid en groepverzekering Pension@Work

Ingevulde formulieren mag u tekenen en terugsturen naar AG Employee Benefits, ter attentie van de beheerder van uw plan, op

​      Emile Jacqmainlaan 53
      1000 Brussel​
Een nieuwe aansluiting door te voeren       
EN - FR - NL - DE
            
Een arbeidsongeschiktheid melden d.m.v een medisch getuigschrift                                   

Aangifte
FR - NL

Medisch getuigschrift
FR - NL


De persoonlijke keuzes van de aangeslotenen aan te passen    
FR - NL
                     
Een uitdiensttreding te melden                                                                 

EN - FR - NL - DE


                   
De informatie opgelegd door de Wet Verwilghen meedelen 
(verzekering gezondheidszorg of gewaarborgd inkomen)                                            
                                           

Informatiedocument prefinanciering
Dit document moet de werkgever overmaken aan alle verzekerde personeelsleden en bij elke nieuwe aanwerving. Op die manier komt de werkgever zijn wettelijke informatieverplichting als gevolg van de Wet Verwilghen na. Gezien de strenge sancties is het aangeraden om de werknemer voor ontvangst te laten tekenen.
Indien het een collectieve hospitalisatieverzekering betreft, moet de werkgever ook de fiche AG Care Vision overmaken.

EN FR - NL - DE


Fiche AG Care Vision
Samen met het informatiedocument prefinanciering moet de werkgever die een collectieve hospitalisatieverzekering heeft afgesloten ten voordele van zijn personeelsleden, ook de fiche AG Care Vision overmaken aan de verzekerde personeelsleden. AG Care Vision is een individuele hospitalisatieverzekering die inspeelt op de bedoeling van de wetgever om de prefinanciering aan te moedigen.

EN - FR - NL

  
Aanvraag tot individuele voortzetting  collectieve verzekering
Dit document moet overgemaakt worden aan de werknemer ten laatste 30 dagen na de beëindiging van de aansluiting of het verlies van de collectieve dekking van de verzekering gezondheidszorg of gewaarborgd inkomen. Het document bestaat uit 2 delen:
Het eerste deel moet volledig ingevuld worden door de werkgever. 
Het tweede deel is bestemd voor de werknemer om de individuele voortzetting aan te vragen.
Beide documenten moeten overgemaakt worden aan de werknemer.

EN - FRNL - DE 


IPID


IPID staat voor Insurance Product Information Document. Dit document geeft u handige, eenvoudige en beknopte informatie over uw verzekering. Het is opgesteld volgens de wettelijk bepalingen van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen in België.

Beroepsgebonden verzekering Gewaarborgd inkomen
EN - FRNL

Beroepsgebonden verzekering Premievrijstelling
EN - FRNL


  

Infobrochure Income Care

      
EN - FRNL


Praktische gids Income Care

EN​ - FR - NL