spacer.gif
spacer.gif
Voorlopig rapport van het college van experts
Voorlopig rapport van het college van experts dat voorgelegd wordt aan de aandeelhoudersvergadering van Fortis SA/NV op 11 februari  FR NL