spacer.gif
Kan een werknemer weigeren om zich bij het plan aan te sluiten?
 • Bij de plannen pensioen & overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn de nieuwe werknemers, in dienst getreden na de invoering van het plan, verplicht aangesloten als ze aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.


  Elke werknemer kan echter weigeren om zich aan te sluiten op het ogenblik van de invoering van het plan voor de categorie waartoe hij behoort.
  Weigeren kan niet wanneer het pensioenplan ingevoerd is door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
  Elke weigering tot aansluiting is onherroepelijk.


 • Bij de plannen hospitalisatie en ambulante zorgen bepaalt uw overeenkomst of de aansluiting van uw werknemer verplicht of facultatief is.
  Raadpleeg hiervoor uw overeenkomst.

   Formulieren aansluitingen