spacer.gif
Hoeveel kost een voorschot?


De intrestvergoeding is afhankelijk van het type voorschot:


Voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling

 

 

Hoe? 

  • Uw werknemer neemt zijn voorschot op en betaalt jaarlijks vooraf intresten op het opgenomen voorschot. 
  • Op het eind van het contract zal het bedrag van het voorschot afgetrokken worden van zijn verzekerde pensioenkapitaal.

Intrestvoet:  

Bij een voorschot met jaarlijkse intrestbetaling heeft uw werknemer de keuze tussen een variabele en een vaste intrestvoet.

Fiscaal: 

De intresten zijn jaarlijks fiscaal in rekening te brengen

     

 

Voorschotten zonder jaarlijkse intrestbetaling

     

Hoe? 

  • Uw werknemer neemt zijn voorschot op, maar betaalt GEEN jaarlijkse intresten. 
  • De verschuldigde intresten worden samen met het voorschot bij de vereffening van zijn contract afgehouden.

Intrestvoet:  

Bij een voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling wordt voor de berekening van de intrest rekening gehouden met het gegarandeerd rendement en de winstdeelname.

Fiscaal: 

De intresten zijn fiscaal in rekening te brengen bij een terugbetaling van het voorschot of bij vereffening van het groepsverzekeringscontract.

Geniet uw werknemer een gegarandeerde intrestvoet op zijn groepsverzekeringscontract? Dan blijven voor beide types voorschotten de intrestvoet en de eventuele winstdeelname behouden op het volledig pensioenkapitaal.