True


spacer.gif
In de kijker

​We moeten ons aanpassen aan de economische omwentelingen en ze niet lijdzaam ondergaan

Trump, de brexit, verkiezingen in de VS en Europa, financiële markten die hun eigen weg volgen, lage rentevoeten en inflatie, … Het ene event na het andere met vaak verrassende scenario’s. Om meer te weten te komen en een globaal debat te voeren, nodigde Ascento news Bruno Colmant uit, financieel expert en gepassioneerd door de grote economische kwesties...

 

In deze Ascento News  vindt u ook informatie over de website Mypension.be en over de voorbereiding van de toekomstige hervorming van het erfrecht.

​​Onze waarborgen voor uw Ascento Belegging
Ondanks de schommelingen op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn verbintenissen na te komen.
 
Welke maatregelen worden genomen om uw belegging in AG Ascento Free te waarborgen?  U vindt meer informatie in dit document.
 
spacer.gif