spacer.gif
Zijn de keuzes die ik gemaakt heb in de formule AG Ascento Free definitief ?
Tijdens de volledige looptijd van uw contract kan u uw keuzes wijzigen :

         -  de totaliteit of een gedeelte van uw kapitaal van één fonds naar een ander fonds overdragen ;
         -  regelmatige afkopen toevoegen, afschaffen of de frequentie en/of bedrag ervan wijzigen ;
         -  punctuele afkopen uitvoeren om het hoofd te bieden aan een belangrijke of onvoorziene uitgave ;
         -  nieuwe stortingen op uw contract uitvoeren ;
         -  ...