spacer.gif
Is het mogelijk om aan successieplanning te doen ?
Indien u dit wenst kan AG Ascento Free voor u een middel zijn om uw successie te plannen. Op het ogenblik van de onderschrijving zal een specialist samen met u nagaan op welke manier u de financiële toekomst van uw gezin het best aanpakt. Afhankelijk van uw persoonlijk geval, meer bepaald de samenstelling van uw gezin, uw huwelijkscontract,… zullen onze specialisten u raad geven.

Een heel eenvoudig mechanisme van bankgift, gekoppeld aan een beleggingsverzekering, biedt bijvoorbeeld heel voordelig mogelijkheden.