spacer.gif
Waarin voorziet mijn contract in geval van overlijden ?

In geval van overlijden stort AG Employee Benefits de reserve van het contract aan de aangeduide begunstigde(n).

Indien u dit wenst, beschikt u over de mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten. Het overlijdenskapitaal is in dat geval een kapitaal gelijk aan 130% van het totaal van de nettopremies gestort in het fonds Rainbow Ivory, verminderd met het bedrag van de eventuele afkopen van datzelfde fonds. In geval van overlijden stort AG Employee Benefits op dat ogenblik het hoogste bedrag tussen :

  • enerzijds, de reserve van het contract op het ogenblik van het overlijden ;

  • en anderzijds, 130% van het brutobedrag van uw premies in het fonds Rainbow Ivory, met inbegrip van de transfers naar dat fonds, verminderd met de eventuele afkopen en de transfers van dat fonds naar beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet en verhoogd met de totale waarde van de eenheden belegd in de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet.