spacer.gif
Zijn er uitstapkosten op een contract AG Ascento Free ?
Uw kapitaal blijft op ieder ogenblik beschikbaar, de kosten worden als volgt berekend :

Periodieke afkopen :
Elke periodieke afkoop kost 4,00 EUR.

Punctuele afkopen :

Fonds met gewaarborgde intrestvoet

Elke afkoop is volledig gratis na 4 jaar.

Tijdens de eerste 4 jaar :
De afkopen van het Rainbow Ivory fonds zijn gratis, behalve indien het afgekochte deel in de loop van een jaar meer bedraagt dan 25% van de reserve van het contract in het Rainbow Ivory fonds.
Wanneer de limiet van 25% wordt overschreden, worden kosten van 0 tot 2% toegepast op het deel dat die limiet overschrijdt en dat, in functie van het aantal reeds verstreken jaren sinds het begin van het contract.

Beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet

De afkopen van fondsen andere dan Rainbow Ivory brengen kosten van 40,00 EUR per afkoop met zich vanaf de 2de verrichting in het jaar, de 1ste verrichting is gratis.