spacer.gif
Met welke periodiciteit wordt de rente AG Ascento Life betaald ?
U beslist zelf over de periodiciteit : de rente kan naar keuze maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks worden uitgekeerd.