Wanneer en hoe dit formulier gebruiken? 


U hebt van AG Employee Benefits een brief ontvangen over het eventuele verlies van uw overlijdensdekking door de beëindiging van de aansluiting, en u geniet ook geen overlijdensdekking in een andere pensioentoezegging van uw werkgever?


Indien u ervoor opteert om uw verworven reserves over te dragen naar de onthaalstructuur, vul dan het formulier in en onderteken het. Daarna stuurt u het document rechtstreeks terug naar AG Employee Benefits, naar het adres vermeld op het formulier. Vergeet daarbij niet om uw kenmerk (zoals vermeld op de brief die u ontving van AG Employee Benefits) te vermelden.

Als u meer informatie wenst over wanneer u dit formulier moet invullen, kan u de Vragen&Antwoorden (in het onderdeel einde aansluiting groepsverzekering) raadplegen.