spacer.gif
Bestaan er meerdere groepsverzekeringscontracten op mijn naam?
Afhankelijk van uw beroepsloopbaan (wisseling van werkgevers, fusies van ondernemingen, vertrek naar het buitenland, …), is het mogelijk dat u over meerdere groepsverzekeringscontracten beschikt, soms zelfs bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Op het ogenblik van uw pensioen of uw brugpensioen, moet u er dus over waken dat u het einde van uw loopbaan signaleert aan alle betrokken instellingen. De jaarlijkse samenvattende fiches waarop uw groepsverzekeringsvoordelen vermeld staan, die u ontvangen en in de loop der jaren bijgehouden hebt, kunnen u daarbij helpen.